Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Poruszenie

6.03.2020 - 10.01.2021

Wystawa jest finałem projektu prowadzonego w Muzeum Azji i Pacyfiku w 2019 r. we współpracy ze studentami ASP. Prezentowane są na niej pary obiektów: obiekt muzealny i dzieło współczesne, które pozostają ze sobą w szczególnej relacji.

W ramach projektu studenci odwiedzali magazyny muzealne, uczestniczyli w warsztatach, rozmawiali z kuratorami. Każda osoba wybrała jeden obiekt, który ja PORUSZYŁ: formą, historią, funkcją, znaczeniem lub który chciała PORUSZYĆ, tzn. przywrócić mu kontekst i życie. Efektem tego doświadczenia było stworzenie swojej pracy. Zestawiając obiekty muzealne z dziełami młodych twórców, zadajemy pytanie o definicję sztuki. Gdzie jest granica między sztuką, rzemiosłem, sztuką ludową, sztuką nieprofesjonalną? Czym są dla nas te terminy? Dlaczego ich używamy? Czy sztuką jest misternie wykonana maska używana w przedstawieniach tanecznych? Czy sztuką jest każdy przedmiot wytworzony przez osobę ze świata artystycznego? Czy sztuka powstaje dzięki intencji twórcy?

 

O wszystkich pracach przeczytacie Państwo w katalogu.

Więcej o projekcie poprzedzającym wystawę.

Wystawę można też zwiedzać wirtualnie w ramach projektu „PORUSZENIE w sieci”. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Kuratorka: dr Barbara Ewa Banasik

Wstęp płatny wg cennika.


 • Slajd nr 0

  (1/6)

 • Slajd nr 1

  (2/6)

 • Slajd nr 2

  (3/6)

 • Slajd nr 3

  (4/6)

 • Slajd nr 4

  (5/6)

 • Slajd nr 5

  (6/6)

SPONSORZY

Logo Galeria przechodnia
PATRONI MEDIALNI

logo Wyborcza
logo - Wyborcza Warszawa
logo JetLine