Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Struktura

Dyrekcja

 

Dyrektorka

dr Joanna Wasilewska (cv)
kustosz dyplomowany
joannawasilewska@muzeumazji.pl

 

Zastępca Dyrektora

Sylwia Krajewska
sylwiakrajewska@muzeumazji.pl

 

Sekretariat

Małgorzata Matuszczak
Specjalista ds. osobowych

tel. 22 629 92 68
fax. 22 621 94 70
sekretariat@muzeumazji.pl

 

Koordynatorka dostępności

Pola Zygmunt
adiunkt

polazygmunt@muzeumazji.pl

 

Dział Zbiorów i Inwentarzy

 

Kierownik / Główny inwentaryzator

Beata Gutowska
kustosz
beatagutowska@muzeumazji.pl

 

Pracownice

Beata Paszkiewicz
adiunkt
beatapaszkiewicz@muzeumazji.pl

 

Artiom Rybakov
adiunkt
artiomrybakov@muzeumazji.pl

Dział Naukowo-Wystawienniczy

 

Kierowniczka

dr Magdalena Ginter-Frołow (cv)
kustoszka dyplomowana
magdalenaginter@muzeumazji.pl

 

Kuratorzy

dr. Barbara Banasik (cv)
adiunktka
barbarabanasik@muzeumazji.pl

 

Maciej „Magura” Góralski (cv)
kustosz
magura@muzeumazji.pl

 

dr Krzysztof Morawski (cv)
kustosz dyplomowany
krzysztofmorawski@muzeumazji.pl

 

dr Maria Szymańska-Ilnata (cv)
kustosz dyplomowany
mariaszymanskailnata@muzeumazji.pl

 

Koordynatorka projektów wystawienniczych

Aleksandra Fudalej
aleksandrafudalej@muzeumazji.pl

 

Archiwum Materiałów Wizualnych

 

Syaiful Bahri
asystent
syaifulbahri@muzeumazji.pl

Dział Edukacyjny

 

Kierownik

Tomasz Madej
kustosz
tomaszmadej@muzeumazji.pl

 

Pracownicy

Dominika Kossowska-Janik
specjalista ds. edukacji
dominikakossowskajanik@muzeumazji.pl

 

Dorota Pasek
specjalista ds. edukacji
dorotapasek@muzeumazji.pl

Dział Projektów Kulturalnych i Promocji

 

Kierownik

Karolina Krzywicka
kustosz
karolinakrzywicka@muzeumazji.pl

 

Specjalista ds. promocji

Radosław Rasiński
radoslawrasinski@muzeumazji.pl

Koordynatorka wydarzeń muzealnych

Katarzyna Czapska
katarzynaczapska@muzeumazji.pl

Informacja i sklep muzealny

Aleksandra Tagowska
starszy asystent
aleksandratagowska@muzeumazji.pl

Aleksandra Lipińska
aleksandralipinska@muzeumazji.pl

Paulina Pikulska
paulinapikulska@muzeumazji.pl

Pracownia Konserwacji Zbiorów

 

Kierownik

dr Jacek Tomaszewski
jacektomaszewski@muzeumazji.pl

 

Konserwatorzy

Magdalena Żero
magdalenaszymczyk@muzeumazji.pl

Agnieszka Kalbarczyk
agnieszkakalbarczyk@muzeumazji.pl

Ewa Soszko-Dziwisińska
ewasoszko@muzeumazji.pl

Biblioteka Azjatycka i Archiwum Zakładowe

 

Bibliotekarka

Joanna Adamiec Siemiątkowska
joannaadamiec@muzeumazji.pl

Pracownia Fotografii

 

Fotograf

Łukasz Brodowicz
lukaszbrodowicz@muzeumazji.pl

Dział Finansowo-Księgowy

 

Główna księgowa

Halina Boroń
halinaboron@muzeumazji.pl

 

Starsza księgowa

Edyta Ołdak
edytaoldak@muzeumazji.pl

 

Księgowa

Marzena Mazek
marzenamazek@muzeumazji.pl

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

Kierownik

Maciej Gacyk
maciejgacyk@muzeumazji.pl

 

Specjalista ds. organizacyjnych

Paweł Prange
pawelprange@muzeumazji.pl

 

Pracownicy

Bogusława Milczarczyk
Zbigniew Sadza