Struktura

Dyrekcja

 

P.o. Dyrektor

dr Józef Zalewski
jozefzalewski@muzeumazji.pl

 

Zastępca Dyrektora

Małgorzata Zakrzewska
malgorzatazakrzewska@muzeumazji.pl

 

Sekretariat

tel. (0-22) 629 67 24
tel. (0-22) 621 94 70
sekretariat@muzeumazji.pl

Gabriela Jankowska
Sekretarka

 

Koordynatorka ds. dostępności

Pola Zygmunt
adiunktka

polazygmunt@muzeumazji.pl

 

Specjalistka ds. kadr

Marzena Mazek

marzenamazek@muzeumazji.pl

 

Dział Zbiorów i Inwentarzy

zbiory@muzeumazji.pl

Kierownik

Anna Grzechnik
annagrzechnik@muzeumazji.pl

Pracownicy

Beata Gutowska
kustosz
beatagutowska@muzeumazji.pl

Beata Paszkiewicz
adiunkt
beatapaszkiewicz@muzeumazji.pl

 

Pracownia Fotografii

 

Fotograf

Łukasz Brodowicz
lukaszbrodowicz@muzeumazji.pl

 

Dział Naukowo-Wystawienniczy

 

Kierowniczka

dr Magdalena Ginter-Frołow (cv)
kustoszka dyplomowana
magdalenaginter@muzeumazji.pl

 

Kuratorzy

dr. Barbara Banasik (cv)
kustoszka dyplomowana
barbarabanasik@muzeumazji.pl

 

Katarzyna Czapska (cv)
adiunktka
katarzynaczapska@muzeumazji.pl

 

Karolina Krzywicka
kustoszka
karolinakrzywicka@muzeumazji.pl

 

dr Krzysztof Morawski (cv)
kustosz dyplomowany
krzysztofmorawski@muzeumazji.pl

 

dr Maria Szymańska-Ilnata (cv)
kustoszka dyplomowana
mariaszymanskailnata@muzeumazji.pl

 

Koordynatorka projektów wystawienniczych

Aleksandra Fudalej
aleksandrafudalej@muzeumazji.pl

 

Biblioteka

 

Bibliotekarka

Aneta Werema
anetawerema@muzeumazji.pl

 

Digitalizacja materiałów wizualnych

Syaiful Bahri
syaifulbahri@muzeumazji.pl

 

Dział Edukacji

 

P.o. Kierownik

Dominika Kossowska-Janik
kustosz
dominikakossowskajanik@muzeumazji.pl

Pracownicy

Tomasz Madej
kustosz
tomaszmadej@muzeumazji.pl

Dorota Pasek
specjalista ds. edukacji
dorotapasek@muzeumazji.pl

Anna Soczewka
asystent
annasoczewka@muzeumazji.pl

Dział Promocji i Komunikacji

promocja@muzeumazji.pl

P.o. Kierownik

Radosław Rasiński
radoslawrasinski@muzeumazji.pl

 

Koordynatorka wydarzeń muzealnych

Paulina Pikulska
paulinapikulska@muzeumazji.pl

Dział Obsługi Publiczności

tel. 22 629 92 68 wew. 106

Kierownik
Aleksandra Lipińska
aleksandralipinska@muzeumazji.pl

 

Obsługa Sklepu Muzealnego:

Aleksandra Ćwikła
aleksandracwikla@muzeumazji.pl

Martyna Roj
martynaroj@muzeumazji.pl

 

Obsługa Publiczności:

Patryk Strojny
patrykstrojny@muzeumazji.pl
Kinga Kosoń
Łukasz Szmaja
Weronika Kaniewska

Dział Konserwacji Zbiorów

 

P.o. Kierownik

Ewa Soszko-Dziwisińska
ewasoszko@muzeumazji.pl

 

Konserwatorzy

Magdalena Żero
magdalenazero@muzeumazji.pl

dr Jacek Tomaszewski
jacektomaszewski@muzeumazji.pl

Agnieszka Kalbarczyk
agnieszkakalbarczyk@muzeumazji.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy

 

Główna księgowa

Halina Boroń
halinaboron@muzeumazji.pl

 

Starsza księgowa

Edyta Ołdak
edytaoldak@muzeumazji.pl

 

Księgowa

Marta Kurek
martakurek@muzeumazji.pl

 

Dział Administracyji

 

Kierownik

Maciej Gacyk
maciejgacyk@muzeumazji.pl

 

Specjalista ds. organizacyjnych

Paweł Prange
pawelprange@muzeumazji.pl

 

Pracownicy

Bogusława Milczarczyk
Marek Czeremuszkin
Krzysztof Ruść

Archiwum Zakładowe

 

Archiwista

Rafał Gorczyca
rafalgorczyca@muzeumazji.pl