Struktura

Dyrekcja

 

Dyrektorka

dr Joanna Wasilewska (cv)
kustosz dyplomowany
joannawasilewska@muzeumazji.pl

 

Zastępca Dyrektora

Małgorzata Zakrzewska
malgorzatazakrzewska@muzeumazji.pl

 

Sekretariat

Małgorzata Matuszczak
Specjalista ds. osobowych

tel. 22 629 92 68
fax. 22 621 94 70
sekretariat@muzeumazji.pl

 

Koordynatorka dostępności

Pola Zygmunt
adiunkt

polazygmunt@muzeumazji.pl

 

Dział Zbiorów i Inwentarzy

 

Kierownik / Główny inwentaryzator
Marta Bienias
martabienias@muzeumazji.pl

 

Pracownicy

Beata Gutowska
kustosz
beatagutowska@muzeumazji.pl

Beata Paszkiewicz
adiunkt
beatapaszkiewicz@muzeumazji.pl

Dział Naukowo-Wystawienniczy

 

Kierowniczka

dr Magdalena Ginter-Frołow (cv)
kustoszka dyplomowana
magdalenaginter@muzeumazji.pl

 

Kuratorzy

dr. Barbara Banasik (cv)
adiunktka
barbarabanasik@muzeumazji.pl

 

Maciej „Magura” Góralski (cv)
kustosz
magura@muzeumazji.pl

 

dr Krzysztof Morawski (cv)
kustosz dyplomowany
krzysztofmorawski@muzeumazji.pl

 

dr Maria Szymańska-Ilnata (cv)
kustosz dyplomowany
mariaszymanskailnata@muzeumazji.pl

 

Koordynatorka projektów wystawienniczych

Aleksandra Fudalej
aleksandrafudalej@muzeumazji.pl

 

Archiwum Materiałów Wizualnych

 

Syaiful Bahri
asystent
syaifulbahri@muzeumazji.pl

Dział Edukacyjny

 

Kierownik

Tomasz Madej
kustosz
tomaszmadej@muzeumazji.pl

 

Pracownicy

Dominika Kossowska-Janik
kustosz
dominikakossowskajanik@muzeumazji.pl

 

Dorota Pasek
specjalista ds. edukacji
dorotapasek@muzeumazji.pl

Anna Soczewka
annasoczewka@muzeumazji.pl

Dział Projektów Kulturalnych i Promocji

 

Kierownik

Karolina Krzywicka
kustosz
karolinakrzywicka@muzeumazji.pl

 

Specjalista ds. promocji

Radosław Rasiński
radoslawrasinski@muzeumazji.pl

Koordynatorka wydarzeń muzealnych

Paulina Pikulska
paulinapikulska@muzeumazji.pl

Dział Obsługi Widza

Koordynatorka sklepu muzealnego
Aleksandra Lipińska
aleksandralipinska@muzeumazji.pl

 

Aleksandra Tagowska
starszy asystent
aleksandratagowska@muzeumazji.pl

Pracownia Konserwacji Zbiorów

 

Kierownik

dr Jacek Tomaszewski
jacektomaszewski@muzeumazji.pl

 

Konserwatorzy

Magdalena Żero
magdalenaszymczyk@muzeumazji.pl

Ewa Soszko-Dziwisińska
ewasoszko@muzeumazji.pl

Agnieszka Kalbarczyk
agnieszkakalbarczyk@muzeumazji.pl

Biblioteka Azjatycka i Archiwum Zakładowe

 

Bibliotekarka

Joanna Adamiec Siemiątkowska
joannaadamiec@muzeumazji.pl

Pracownia Fotografii

 

Fotograf

Łukasz Brodowicz
lukaszbrodowicz@muzeumazji.pl

Dział Finansowo-Księgowy

 

Główna księgowa

Halina Boroń
halinaboron@muzeumazji.pl

 

Starsza księgowa

Edyta Ołdak
edytaoldak@muzeumazji.pl

 

Księgowa

Marzena Mazek
marzenamazek@muzeumazji.pl

Księgowa

Marta Kurek
martakurek@muzeumazji.pl

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

Kierownik

Maciej Gacyk
maciejgacyk@muzeumazji.pl

 

Specjalista ds. organizacyjnych

Paweł Prange
pawelprange@muzeumazji.pl

 

Pracownicy

Bogusława Milczarczyk
Marek Czeremuszkin
Jakub Racki