Współpraca

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Muzeum Azji i Pacyfiku należy do organizacji ASEMUS (Asia-Europe Museum Network ), skupiającej placówki o zbliżonym profilu i aktywnie bierze udział w spotkaniach dotyczących rozwoju muzealnictwa na szczeblu międzynarodowym.

Współpracujemy także z muzeami europejskimi (m.in. w ramach grupy European Ethnology Museum Directors Group), ambasadami krajów regionu Azji i Pacyfiku oraz instytucjami zagranicznymi, z którymi zrealizowało wiele projektów kulturalnych oraz wystaw.

Do najważniejszych w ostatnich latach należała wystawa prezentująca kolekcję indonezyjskich krisów w Muzeum Sztuki Orientalnej w Moskwie (2013) oraz wystawa „Afganistan – słoweńskie spojrzenie” w Słoweńskim Muzeum Etnograficznym w Lublanie  (2017-2018).

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Muzeum Azji i Pacyfiku od 2007 roku współpracuje z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata (wcześniej Polskim Stowarzyszeniem Sztuki Orientu), z którym zrealizowało wiele konferencji naukowych poświęconych sztuce Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Do najważniejszych konferencji o charakterze międzynarodowym należały: „I Konferencja Sztuki Islamu: Art of Islamic World” (2009), „Azja Południowo-Wschodnia: Sztuka, dziedzictwo kulturowe i relacje artystyczne z Europą / Polską” (2011), „II Konferencja Sztuki Islamu: Rzeczypospolita Obojga Narodów – Imperium Osmańskie: sztuka & architektura – religie – społeczeństwa” (w 600-lecie ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską a Turcją, 2014), „Bursa i Kraków: historia i kultura artystyczna Imperium Osmańskiego i Królestwa Polskiego w XV-XVI w.” (2014). Krajowe konferencje „Strój – zwierciadło kultury” (2012) i „Sztuka stroju, strój w sztuce” (2015) rozpoczęły cykl, którego kontynuacją była konferencja „Co (nie) przystoi mężczyźnie” (2017).

W 2017 roku organizowaliśmy wystawy przy współpracy m.in. z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

Nawiązaliśmy też stałą współpracę z Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Muzeum bierze udział w wielu projektach promujących kultury i sztukę krajów regionu Azji i Pacyfiku oraz włącza się w działania na rzecz promowania idei wielokulturowości. Od wielu lat Muzeum współpracuje z Fundacją Inna Przestrzeń. Wielokrotnie brało czynny udział w Warszawskim Wielokulturowym Street Party, mającym na celu popularyzację różnorodności i wielokulturowości. Muzeum jest też partnerem jedynego w Polsce festiwalu kina azjatyckiego – Festiwalu Filmowego Pięć Smaków.

Dwukrotnie, w roku 2015 i 2017, odbywał się w MAiP finał organizowanego przez Fundacje Scena Lubelska projektu „Wietnam – Ba Lan”, którego celem jest wzmacniania więzi mieszkających w Polsce Wietnamczyków z Warszawą i jej mieszkańcami oraz wspieranie i popularyzowanie sztuki tworzonej przez Wietnamczyków.

Muzeum wielokrotnie wspierało również organizację akcji pomocowych m.in. Polskiej Akcji Humanitarnej w Afganistanie i Syrii oraz Fundacji Wolna Syria, a także angażowało się w promowanie akcji pomocy dla poszkodowanych w Nepalu. Muzeum włącza się także w popularyzację projektów pomocowych Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. W 2016 i 2017 roku wspieraliśmy organizowany Samorząd Studentów Wydziału Orientalistycznego UW kiermasz, z którego dochód przeznaczono na wsparcie działań Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Patronaty

Muzeum wspiera projekty edukacyjne i badawcze. Patronuje ekspedycjom badawczym i krajoznawczym do Azji Centralnej oraz na Kaukaz i Bliski Wschód. Ich uczestnicy, w ramach działalności popularyzatorskiej, prezentują wyniki swoich badań w trakcie wydarzeń organizowanych w Muzeum.

Ponadto, Muzeum obejmuje patronatem interesujące przedsięwzięcia podróżnicze. W 2014 r. była to piesza wyprawa Łukasza Supergana przez irańskie góry Zagros, która zaowocowała wystawą fotograficzną „Zagros 2014 – Góry Ognia” w 2015 r.

Instytucja współpracuje również z wydawnictwami oraz dystrybutorami filmów. W ostatnich latach Muzeum było patronem wielu książek, m.in. Marcin Jacoby, „Chiny bez makijażu”, Magdalena Bogusz „Pirania na kolację” oraz filmów, m.in. filmów „Gra Cieni”.

 

RANKING „NAJCIEKAWSZE MUZEA W POLSCE – MAZOWIECKIE”

Nasze muzeum zostało uwzględnione w rankingu „Najciekawsze Muzea w Polsce – mazowieckie” przez wydawnictwo edukacyjne Twinkl Polska

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza do współpracy organizacje i instytucje, którym bliskie są idee Muzeum oraz popularyzacja kultury i sztuki różnych regionów Azji. Muzeum zaprasza także wszystkich sympatyków krajów regionu Azji i Pacyfiku do włączenia się w bogatą aktywność Muzeum.

kontakt: promocja@muzeumazji.pl