Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Archiwum Materiałów Wizualnych

Archiwum Materiałów Wizualnych

Archiwum Materiałów Wizualnych Muzeum Azji i Pacyfiku gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały fotograficzne, filmowe i poligraficzne związane głównie z obszarem działania Muzeum – regionem Azji i szeroko pojętego Pacyfiku.

Rocznie digitalizowanych jest około 10 tysięcy materiałów wizualnych, będących w posiadaniu Muzeum. Większość z nich została przekazana przez polskich podróżników, naukowców i artystów mających związki z poszczególnymi krajami Azji, Australii i Oceanii. Najstarsze w naszym zbiorze są fotografie pochodzące z XIX wieku, a główną jego część stanowią dwudziestowieczne zdjęcia przedstawiające szerokie spektrum tematyczne, począwszy od życia codziennego, religijności, obrzędowości, poprzez przyrodę, architekturę, zabytki, aż po tragiczne oblicze wojny.

Ze zdigitalizowanymi materiałami wizualnymi z Archiwum można zapoznać się w zakładce Archiwum Materiałów Wizualnych.