Archiwum Materiałów Wizualnych

Archiwum Materiałów Wizualnych

Archiwum Materiałów Wizualnych Muzeum Azji i Pacyfiku gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały fotograficzne, filmowe i poligraficzne związane głównie z obszarem działania Muzeum – regionem Azji i szeroko pojętego Pacyfiku.

Rocznie digitalizowanych jest około 10 tysięcy materiałów wizualnych, będących w posiadaniu Muzeum. Większość z nich została przekazana przez polskich podróżników, naukowców i artystów mających związki z poszczególnymi krajami Azji, Australii i Oceanii. Najstarsze w naszym zbiorze są fotografie pochodzące z XIX wieku, a główną jego część stanowią dwudziestowieczne zdjęcia przedstawiające szerokie spektrum tematyczne, począwszy od życia codziennego, religijności, obrzędowości, poprzez przyrodę, architekturę, zabytki, aż po tragiczne oblicze wojny.

Ze zdigitalizowanymi materiałami wizualnymi z Archiwum można zapoznać się w zakładce Archiwum Materiałów Wizualnych.