Misja

PRZYBLIŻAMY KULTURY AZJI I PACYFIKU.

Gromadzimy, badamy i udostępniamy materialne i niematerialne dziedzictwo tego regionu.
Tworzymy przestrzeń do spotkań, dialogu i refleksji nad różnorodnością społeczeństw i własną tożsamością.
Przekazujemy rzetelną wiedzę, a przy tym przełamujemy stereotypy i kształtujemy otwartość.

NASZE WARTOŚCI

OTWARTOŚĆ – KREATYWNOŚĆ – PROFESJONALIZM

 

OTWARTOŚĆ

 1. Tworzymy otwarte i bezpieczne miejsce dla osób z różnymi potrzebami.
 2. Okazujemy szacunek różnym kulturom i odbiorcom naszych działań, jesteśmy uważni na ich potrzeby.
 3. Jesteśmy otwarci na nowe kierunki rozbudowywania kolekcji, w tym świadectwa najnowszych przemian społecznych i kulturowych.
 4. Reagujemy elastycznie i odpowiadamy działaniami na zmieniające się warunki sygnały ze strony naszych odbiorców.
 5. Jesteśmy świadomi roli, jaką odgrywa komunikacja w relacjach międzyludzkich; używamy języka włączającego.
 6. Angażujemy diaspory oraz różne grupy społeczne w działalność muzeum.
 7. Współpracujemy ze środowiskami opiniotwórczymi, artystami, instytucjami naukowymi i edukacyjnymi oraz innymi podmiotami.

 

KREATYWNOŚĆ

 1. Uczestniczymy w bieżących dyskusjach w muzealnictwie, podejmując również wymagające tematy; nasze działania są nowatorskie, odważne, poparte wiedzą i badaniami.
 2. Pobudzamy kreatywność u widzów i zachęcamy dzieci i dorosłych do własnej twórczości.
 3. Zapewniamy przestrzeń i narzędzia do eksperymentowania i samorozwoju.
 4. Umożliwiamy bezpośredni kontakt z wytworami kultur , prezentujemy kontekst ich pierwotnego funkcjonowania.
 5. Tworzymy ofertę, która odpowiada potrzebom zróżnicowanych grup.

 

PROFESJONALIZM

 1. Rozwijamy działalność naukową przez prowadzenie projektów badawczych, prezentowanie ich wyników na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, organizację konferencji i działalność wydawniczą.
 2. Dzielimy się z odbiorcami merytoryczną i wiarygodną naukowo wiedzą.
 3. Wykorzystujemy dobre praktyki i wyciągamy wnioski z naszych dotychczasowych doświadczeń, by tworzyć ofertę wychodzącą naprzeciw naszym odbiorcom.
 4. Jako muzeum i zespół podejmujemy nowe inicjatywy i wyzwania. Cały czas dążymy do bycia instytucją wchodzącą na wyższy poziom.
 5. Dbamy o stan i zachowanie powierzonego dziedzictwa, stosujemy zasady profilaktyki konserwatorskiej.