Misja

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie gromadzi, chroni, bada i prezentuje zabytki kultur Azji i Oceanii. Jego kolekcje to przede wszystkim świadectwa kultur tradycyjnych, należących do historii, zanikających, lub zmieniających się szybko w zetknięciu z globalną cywilizacją. Poprzez nie Muzeum chce przybliżać widzowi polskiemu i europejskiemu dziedzictwo odmienne niż jego własne, jako wspólną własność całej ludzkości. Wychodzimy z założenia, że wartości artystyczne i estetyczne stanowią szczególnie ważne pole porozumienia między kulturami i ludźmi, obszar, na którym najłatwiej spotkać się bez agresji, za to z wzajemną ciekawością i dobrą wolą. Misja ta jest szczególnie ważna w Polsce, kraju o stosunkowo jednolitej kulturze i niewielkich tradycjach kontaktów z krajami pozaeuropejskimi.

Muzeum pragnie skłaniać do refleksji nad różnorodnością i podobieństwami kultur, nad relacjami pomiędzy tradycjami lokalnymi i współczesnym światem globalnym, a także nad wpływem naszych fascynacji lub uprzedzeń na sposób postrzegania innej, nieznanej rzeczywistości. Stąd też istotnym nurtem działalności Muzeum jest konfrontowanie rzeczywistości Azji ze spojrzeniem poznających ją Europejczyków, w tym – poprzez prace artystów polskich.

Ważne jest także, aby w przestrzeni Muzeum pojawiały się dzieła sztuki najnowszej, tworzone przez artystów działających w warunkach współczesności, kiedy to pozornie nieograniczony przepływ informacji daje dostęp do niezliczonych osiągnięć wszystkich kultur, a jednocześnie niebezpiecznie je dewaluuje i ujednolica. Chcemy zastanowić się – i skłonić do zastanowienia naszych gości – nad relacjami pomiędzy światami lokalnymi, zamkniętymi, trudnymi i niebezpiecznymi, a zarazem pełnymi piękna i ładu, oraz współczesnym światem, którego otwarcie, indywidualizacja i łatwość komunikacji przyniosły ludzkości zarówno niewyobrażalne wcześniej możliwości, jak i nowe zagrożenia.

Misję swoją Muzeum Azji i Pacyfiku realizuje poprzez powiększanie kolekcji, prace naukowe, wystawiennictwo, publikacje, działania edukacyjne i wszelkiego rodzaju wydarzenia muzealne, kierowane zarówno do specjalistów (z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej, orientalistyki, historii sztuki i innych nauk społecznych i humanistycznych), jak też do szerokiej publiczności warszawskiej, polskiej i międzynarodowej.