Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Misja

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie gromadzi, chroni, bada i prezentuje zabytki kultur Azji i Oceanii. Jego kolekcje to przede wszystkim świadectwa kultur tradycyjnych, należących do historii, zanikających, lub zmieniających się szybko w zetknięciu z globalną cywilizacją. Poprzez nie Muzeum chce przybliżać widzowi polskiemu i europejskiemu dziedzictwo odmienne niż jego własne, jako wspólną własność całej ludzkości. Wychodzimy z założenia, że wartości artystyczne i estetyczne stanowią szczególnie ważne pole porozumienia między kulturami i ludźmi, obszar, na którym najłatwiej spotkać się bez agresji, za to z wzajemną ciekawością i dobrą wolą. Misja ta jest szczególnie ważna w Polsce, kraju o stosunkowo jednolitej kulturze i niewielkich tradycjach kontaktów z krajami pozaeuropejskimi.

Muzeum pragnie skłaniać do refleksji nad różnorodnością i podobieństwami kultur, nad relacjami pomiędzy tradycjami lokalnymi i współczesnym światem globalnym, a także nad wpływem naszych fascynacji lub uprzedzeń na sposób postrzegania innej, nieznanej rzeczywistości. Stąd też istotnym nurtem działalności Muzeum jest konfrontowanie rzeczywistości Azji ze spojrzeniem poznających ją Europejczyków, w tym – poprzez prace artystów polskich.

Ważne jest także, aby w przestrzeni Muzeum pojawiały się dzieła sztuki najnowszej, tworzone przez artystów działających w warunkach współczesności, kiedy to pozornie nieograniczony przepływ informacji daje dostęp do niezliczonych osiągnięć wszystkich kultur, a jednocześnie niebezpiecznie je dewaluuje i ujednolica. Chcemy zastanowić się – i skłonić do zastanowienia naszych gości – nad relacjami pomiędzy światami lokalnymi, zamkniętymi, trudnymi i niebezpiecznymi, a zarazem pełnymi piękna i ładu, oraz współczesnym światem, którego otwarcie, indywidualizacja i łatwość komunikacji przyniosły ludzkości zarówno niewyobrażalne wcześniej możliwości, jak i nowe zagrożenia.

Misję swoją Muzeum Azji i Pacyfiku realizuje poprzez powiększanie kolekcji, prace naukowe, wystawiennictwo, publikacje, działania edukacyjne i wszelkiego rodzaju wydarzenia muzealne, kierowane zarówno do specjalistów (z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej, orientalistyki, historii sztuki i innych nauk społecznych i humanistycznych), jak też do szerokiej publiczności warszawskiej, polskiej i międzynarodowej.