Misja

PRZYBLIŻAMY KULTURY AZJI I PACYFIKU.

Gromadzimy, badamy i udostępniamy materialne i niematerialne dziedzictwo tego regionu.
Tworzymy przestrzeń do spotkań, dialogu i refleksji nad różnorodnością społeczeństw i własną tożsamością.
Przekazujemy rzetelną wiedzę, a przy tym przełamujemy stereotypy i kształtujemy otwartość.

NASZE WARTOŚCI

OTWARTOŚĆ – KREATYWNOŚĆ – PROFESJONALIZM