Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Projekt PORUSZENIE

W jaki sposób młodzi ludzie patrzą na obiekty sztuki pozaeuropejskiej? Czy postrzegają je inaczej niż poprzednie pokolenia? Co w nich widzą? Czym one dla nich są?

W 2019 r. zaprosiliśmy młode artystki i krytyczki oraz młodych artystów i krytyków – studentki i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego – do udziału w projekcie PORUSZENIE. Przystąpiło do niego ponad 100 osób z 5 wydziałów ASP – Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Malarstwa i Grafiki – oraz z Instytutu Historii Sztuki UW.

Przed uczestniczkami i uczestnikami otworzyliśmy niedostępne dla publiczności muzealne magazyny. Wraz z kuratorkami i kuratorami odwiedzali je, odkrywali historie obiektów, dyskutowali o ich roli i charakterze. Spotykaliśmy się również na warsztatach z konserwatorami, inwentaryzatorkami i edukatorami muzealnymi. Wszystko po to, by „uzbroić” oko patrzących studentek i studentów, dać im narzędzia, dzięki którym mogli pracować z naszymi obiektami.

Chciałyśmy, by studentki i studenci pokazali nam, co ich PORUSZA, co jest dla nich ważne, co ich interesuje, jaki jest ich stosunek do muzealnictwa i obiektów muzealnych. Czy myślą o nich jako o dziełach sztuki czy wyrobach rzemiosła? A może taka kategoryzacja w ogóle nie jest potrzebna?

Jednocześnie zaproponowałyśmy PORUSZENIE obiektów, rodzaj interwencji w kolekcję. Może tym działaniem mogłoby być odbudowanie kontekstu, w jakim funkcjonowały albo ujawnienie historii obiektu, przepracowanie kontekstu muzealnego? Wystawa, która powstała na koniec projektu nie jest prezentacją jego efektów, jest raczej zapisem pytań, które pojawiały się w jego trakcie. Zestawiamy obiekty muzealne, które są materialnym śladem procesów poszukiwań i doświadczania, oraz prace studentów, które są ich rezultatem.

Więcej o wystawie.