Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

TEMPORARY EXHIBITION

Stirring

6.03.2020 - 10.01.2021

The exhibition, which completes a project run by the Asia and Pacific Museum in cooperation with the students of the Academy of Fine Arts in 2019, pairs museum objects with contemporary pieces.

The students visited museum store rooms, participated in workshops and talked to curators. Each person chose one object which STIRRED their emotions (through its form, history, function, meaning) or which they wished to STIR back to life (return context and breathe life into museum objects that were enclosed in cases and shelved away). The works created are the effects of these experiences.

By juxtaposing museum objects with the works of young artists, we raise questions about the definitions and borders of art. Where are the borders between art, craft, folk art and vernacular art? What do these terms mean to us? Why do we use them? Is an intricate mask used in dance performances art? Is every object created by a person from the artistic world art? Is art created whenever this is the intention of its creator?

Through the juxtaposition of museum objects with the works of young artists, we confront the existing definitions and pre-conceptions about art. This juxtaposition and the authors’ texts give an insight into the creative process, and inform the reception of the work and its interpretation. The artists often make reference to museum labels – by showing them, we emphasise the object’s story. Stopping by objects for a longer while to discover their stories may unlock new contexts and dimensions.

Curator: Barbara Ewa Banasik, PhD


 • Slajd nr 0

  (1/6)

 • Slajd nr 1

  (2/6)

 • Slajd nr 2

  (3/6)

 • Slajd nr 3

  (4/6)

 • Slajd nr 4

  (5/6)

 • Slajd nr 5

  (6/6)

SPONSORZY

Logo - gpok2
PATRONI MEDIALNI

Logo - wyborcza200x300
Logo - wyborcza-www
Logo - 15195_l2