Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

latest news

Image article
Permanent exhibition

The “Sound zone” is the first part of the permanent exhibition opened in September 2016 in the new edifice of the Asia and Pacific Museum. The exhibition presents approximately 120 musical instruments originating from…

Image article
PLAYING WITH CULTURE. TRADITIONAL ASIAN PLAY AND GAMES
7.04.2018 - 4.11.2018
‘Play goes back longer than culture ,’ wrote Johan Huizinga. It is the most spontaneous and primeval form of human activity. It also gave rise to first games.[...]
Image article
RETURNS TO THE HIMALAYAS — ZANSKAR — PHOTOGRAPHS by KATARZYNA AND ANDRZEJ MAZURKIEWICZ
4.10.2018 - 18.11.2018
Zanskar, a former kingdom located on the northern side of the western Himalayas, is shielded from monsoon influences, and its landscapes and culture closely resemble that of Tibet.[...]
Image article
Durgā Mahiṣa-sura-mardinī – Durga the Slayer of demon Mahiṣa
There are many versions of the myth describing the causes of the battle between goddess Durgā and demon Mahiṣa. However, the frame-story is the same in each one:[...]
Image article
GOLU BOMMAI – EXHIBITION FOR THE NAVARATRI FESTIVAL
9.10.2018 - 21.10.2018
In South India (Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh) women prepare special displays for the celebration of the nine-day Navaratri festival. They have various names: golu bommai, bombe habba,[...]
Image article
Cafe
LOTUS CAFE is an oriental-classic café inspired by the flavors and traditions of Asian cuisine. Here you can try excellent coffee with oriental notes, Vietnamese coffee; hand-picked, natural[...]
Image article
Nocne Granie Na Wystawie – finisaż wystawy „Zabawa z kulturą”
3.11.2018 - 4.11.2018
Zapraszamy na finisaż wystawy „Zabawa z kulturą. Tradycyjne zabawy i gry Azji”. Z tej okazji przedłużyliśmy otwarcie wystawy, aż do 1 w nocy. To ostatni moment, aby poznać[...]
Image article
The Asian Library

The Asian Library of the Asia and Pacific Museum possess over 14 000 volumes. It mainly collects scientific publications regarding the material and spiritual cultures of the countries of Asia, Australia and Oceania.