Dofinansowania i granty

 • Wrzesień 2022

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka otrzymało środki na realizację grantu „Poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku” finansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Nasze Muzeum otrzymało środki w kwocie 138 900 zł.

Głównym celem grantu jest poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku dla osób z niepełnosprawnościami wzroku ruchu. Zależy nam na tym, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły w każdej chwili i bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi, odwiedzić Muzeum i zapoznać się z treścią ekspozycji lub wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. Dlatego w czasie realizacji projektu przeprowadzonych będzie wiele działań, których celem będzie poprawa dostępności, m. in. pracownicy Muzeum przejadą szkolenia, powstaną audiodeskrypcje i tyflografiki do wybranych obiektów z wystawy stałej, poprawi się dostępność naszej szatni i strony internetowej.

Projekt zapoczątkuje też cykl dostępnych oprowadzań, dostosowanych do potrzeb osób z niesprawnościami, ale otwartych również dla osób pełnosprawnych.

pasek z logotypami

 • Sierpień 2022

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, państwowego funduszu celowego, w ramach programu Wspieranie działań muzealnych w wysokości 207 767 zł, gdzie całkowita wartość zadania wynosi 260 001 zł na projekt pn.:

 • Organizacja wystawy czasowej „Stworzone dźwiękiem”

„Stworzone dźwiękiem” to multisensoryczna wystawa czasowa ukazująca sposoby przedstawiania muzyki i tańca krajów Azji i Oceanii przez tamtejszych artystów (profesjonalnych i ludowych) oraz Polaków.

logo MkiDNflaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 • Kwiecień 2021

Muzeum otrzymało ponad 320 tys. zł dofinansowania z Programów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Celem programów Ministerstwa jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.
Cieszymy się ogromnie, że będziemy mogli dzięki temu jeszcze bardziej rozszerzać zakres naszej działalności dla Was.

Przyznane naszemu Muzeum dotacje obejmują:

 • zakup specjalistycznego wyposażenia do Pracowni Konserwacji w kwocie 34 000 zł
  (Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego)
 • organizację wystawy czasowej „Muzeum? A po co?” towarzyszącej wystawie stałej w kwocie 191 500 zł
  (Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego)
 • w programie „Kultura Cyfrowa” budżet na dalszą digitalizację i udostępnienie archiwum fotografii z Azji i Oceanii w kwocie 94 728 zł
  (Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego)

logo "Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu".