Inwestycje

Rok 2015

  • Zakończenie projektu pn.: „Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie”, realizowanego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działanie 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wartość projektu 1 878 612,55 zł netto, z czego dofinansowanie z środków unijnych (EFRR) kwota netto 1 277 456,53 zł, ze środków Województwa Mazowieckiego kwota 534 717,06 zł netto.

    W wyniku realizacji tego projektu Muzeum otrzymało pełne, nowoczesne wyposażenie magazynów zbiorów, mieszczących obecnie ok. 23.000 obiektów, specjalistycznej pracowni konserwatorskiej, pracowni fotograficznej oraz sali konferencyjno-widowiskowej i innych pomieszczeń publicznych. Dzięki temu znacznie poprawiły się warunki przechowywania zbiorów, ich badania, konserwacji i dokumentacji, a oferta kulturalna dla publiczności zyskała nową jakość i pozwala m.in. na organizację koncertów i pokazów filmowych.
  • Dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Zakup i montaż systemu antywłamaniowego, antynapadowego i monitoringu z powiadomieniem (SSWiN)” na kwotę 125 203,25 zł

 

Rok 2016

  • Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 395 556 zł na realizację zadania rozpoczętego w roku 2015 pn.: „Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”. Na wyżej wymienione zadanie w roku 2015 jednostka otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 970 000 zł oraz z Województwa Mazowieckiego w wysokości 223 100 zł.

    Rezultatem są dwie nowe sale ekspozycyjne udostępnione publiczności we wrześniu 2016 r. Jedna z nich mieści pierwszą w historii Muzeum ekspozycję stałą „Strefa Dźwięków”, poświęconą kulturom muzycznym Azji i Oceanii; w roku 2017 zdobyła ona III nagrodę w konkursie na Mazowieckie Zdarzenie Muzealne „Wierzba”. W drugiej sali odbywają się różnorodne wystawy czasowe, zmieniające się co kilka miesięcy. Obie zostały wyposażone w systemy ekspozycyjne pozwalające na atrakcyjną prezentację zbiorów muzealnych. Ich uruchomienie zmieniło w zasadniczy sposób charakter oferty Muzeum i przełożyło się na jego rosnącą popularność.
  • Dotacja na realizację zadania pod nazwą „Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku – etap I dokumentacja” na kwotę 239 797,05 zł.
    Pierwszy krok w kierunku ekspozycji stałej „Podróż na Wschód”, która w zamyśle ma poprzez wszystkie kolekcje Muzeum pokazywać różnorodność kultur Azji i Oceanii.

 

Rok 2017

Uchwałą z 17 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zabezpieczył środki w wysokości 6.194.564 zł przeznaczone na realizację zadania „Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku”. Był to pierwszy krok w kierunku realizacji kluczowego dla działania Muzeum projektu – ekspozycji stałej, w tym etapie poświęconej kulturom Indonezji, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej i Mongolii. Jej otwarcie przewidywane jest na rok 2022.