Stworzone Dźwiękiem

24.11.2022 - 31.08.2023

Stworzone dźwiękiem. Muzyka i taniec w sztukach plastycznych Azji i Oceanii

Otwarcie: listopad 2022

Multisensoryczna wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie czy, za pomocą dostępnych technik plastycznych, „uchwycić i zatrzymać” można tak ulotne zjawiska jak muzyka i taniec? Czy dzieła plastyczne poruszające tematy muzyczne mogą stanowić źródła do badań nad kulturą muzyczną i jej przemianami?

Zaprezentowanych zostanie ok. 170 obiektów z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku pochodzących z różnych krajów Azji i Oceanii, stworzonych przez artystów ludowych i profesjonalnych przy użyciu rozmaitych technik i materiałów. Osobna część wystawy poświęcona będzie dziełom polskich twórców, którzy inspirowali się muzyką i tańcem z Azji i Oceanii.

Prezentowane będą min. prace następujących autorów: Nyoman Gunarsa, K.K. Hebbar, Andrzej Kobzdej, Roman Opałka, Andrzej Strumiłło.

obraz na stole. obok młotek i zszywki.