Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Pamięć stepowej przeszłości. Mongolia, wiek XX

2.05.2018 - 9.05.2018

Wystawa zdjęć „Pamięć stepowej przeszłości. Mongolia, wiek XX” została przygotowana przez prof. Sławoja Szynkiewicza z IEiA PAN, światowej rangi znawcy problematyki, członka polskiej ekspedycji etnograficznej w latach .60 i .70  XX wieku  dokumentującej życie koczowniczych pasterzy. Opatrzone bogatymi komentarzami autora obrazy ukazują, że życie stepowe zmieniło się od tego czasu znacznie w wymiarze materialnym, chociaż przywiązanie do tradycji wyznaczającej tożsamość kulturową Mongołów pozostaje trwałe.

Wystawa odbywa się w dniach 6-9 maja 2018 r. i jest organizowana z okazji II Międzynarodowej Konferencji Mongolistycznej „Mongolia and the Mongols: Past and Present” w  Warszawie.

Wystawa odbywa się w dniach 2-9 maja 2018 r. i jest organizowana z okazji II Międzynarodowej Konferencji Mongolistycznej pt.” Mongolia and the Mongols: Past and Present” w  Warszawie.

Wydarzenie organizują: Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Azji i Pacyfiku, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji, Kultury, Nauki i Sportu Mongolii.

 

Poszczególne plansze wystawy prezentują wybrane fragmenty kultury mongolskiej. Są to:

1. jurta i funkcjonalna organizacja życia rodzinnego;

2. rytualne władanie otaczającą przestrzenią;

3. klasztor jako centrum życia duchowego;

4. status człowieka jako element hierarchicznej kompozycji relacji międzyludzkich oraz jego zewnętrzne atrybuty;

5. prace gospodarcze, pozycja kobiety i jej symboliczne wyróżnienie;

6. ceremonializacja życia rodzinnego, biesiada i społeczne uznanie prestiżu;

7. rozrywka powszednia w wolnym czasie;

8. rytualizacja świąt dorocznych jako forma rozrywki zbiorowej oraz towarzyskiego relaksu;

9. miejsce historii i patriotyzmu w tożsamości narodowej.