Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

TEMPORARY EXHIBITION

MEMORY OF THE STEPPE PAST. MONGOLIA, XX CENTURY

2.05.2018 - 9.05.2018

The photo exhibition “Memory of the steppe past. Mongolia, XX century” was prepared by Prof. Sławoj Szynkiewicz from the Institute of Ethnology and anthropology of Polish Academy of Science, a world-class expert on Mongolian culture and a member of the Polish ethnographic expedition in the 1960s and 1970s, documenting the lives of nomadic shepherds. Inspired by the author’s rich commentary, the posters show that life on the steppes has changed considerably in the material dimension since the 1960s and 1970s, although the attachment to tradition, that defines Mongolian cultural identity, remains permanent.

 

The exhibition takes place on 6–9 May 2018 and  accompanies the Second International Mongolian Conference “Mongolia and the Mongols: Past and Present” in Warsaw.

 

The event has been organized by: the Department of Oriental Studies of the University of Warsaw, the Asia and Pacific Museum, the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, with the financial support of the Ministry of Education, Culture, Science and Sport of Mongolia.

 

 

 

Posters of the exhibition present selected issues of Mongolian culture. These are:

 

 1. the yurt and functional organization of family life

 

2.the  ritual possession of the surrounding space

 

 1. the monastery as the centre of spiritual life

 

 1. human status as an element of the hierarchical composition of interpersonal relationships and its external attributes

 

 1. housework, the position of a woman and her symbolic distinction

 

 1. ceremonial family life, feasting and social recognition of prestige

 

 1. daily entertainment and free time

 

 1. the ritualisation of annual holidays as a form of collective entertainment and social relaxation

 

 1. the place of history and patriotism in national identity.