Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Drzeworyt z albumu „Trawy, kwiaty i owady”

Japonia, 1882

MAP 10012

 

W kulturze japońskiej bardzo ważna jest symbolika pór roku i wrażliwość na ich zmiany. Do poszczególnych pór i miesięcy przypisane są rośliny, zwierzęta, zjawiska lub przedmioty, budzące określone skojarzenia. Od wieków inspirowały one malarzy, tworzących sezonowo eksponowane obrazy i parawany, dekoratorów kimon, twórców biżuterii, a nawet producentów słodyczy.

Na drzeworycie z ilustrowanej książki z 1882 r. przedstawiono stworzenia symbolizujące nadchodzącą jesień, m.in. węże i ropuchę, a także dwa gatunki cykad: semi i higurashi. Cykady kojarzą się z gorącym, parnym przełomem japońskiego lata i jesieni – we wrześniu ich głośne „granie” rozbrzmiewa nie tylko w plenerze, ale i na ulicach wielkich miast, gdzie skutecznie konkuruje z ruchem samochodowym. Właśnie wtedy przeżywają ostatni, krótki i intensywny okres swego życia jako dorosłe owady, po latach podziemnej egzystencji w formie larwalnej. Kwitnąca roślina w tle to powojnik jesienny.

Album drzeworytów, z którego pochodzi ilustracja, nie był dotychczas prezentowany publiczności. Obecnie jest w trakcie digitalizacji i opracowania w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niebawem na naszej stronie internetowej będzie można obejrzeć cały zbiór 46 rycin przedstawiających rośliny i zwierzęta. Cały czas publikowane są kolejne manuskrypty i księgi, m.in. z Mongolii, Indii czy Indonezji.

 

Identyfikacja roślin i zwierząt w jęz. japońskim – Aleksandra Wąsowicz-Peinado.

 

Audiodeskrypcja:

 

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy z audiodeskrypcją.

 

 

Drzeworyt z albumu Trawy, kwiaty i owady

 

Drzeworyt z albumu Trawy, kwiaty i owady