Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Woodcut from the album “Grasses, Flowers and Insects”

Japan, 1882

MAP 10012

 

Symbolism of the seasons and sensitivity to seasonal changes are very important in Japanese culture. Specific plants, animals, natural phenomena and objects are commonly associated with particular seasons and months. For centuries, they have inspired painters who create seasonal paintings and screens, kimono decorators, jewelers, and even candy makers.
The woodcut from an illustrated book from 1882 shows creatures symbolizing upcoming fall, namely: two snakes, a toad and two species of cicadas: semi and higurashi. Cicadas are associated with the hot, and humid turn of Japanese summer – in September their loud “music” resounds not only in nature, but also on the streets of large cities, where it effectively competes with the noise of car traffic. It is then when they experience the very last, short and intense period of their lives as adult insects, after years of underground existence in a larval form. The flowering plant in the background is clematis.
This album of woodcuts, from which the illustration comes from, has not yet been presented to the public. Currently, it is being digitized and studied as part of a project co-financed by the Minister of Culture and National Heritage. Soon the entire collection of 46 woodcuts presenting plants and animals will be available on our website. New manuscripts and books are being regularly published on the website, incl. ones from Mongolia, India or Indonesia.
Identification of plants and animals in Japanese – Aleksandra Wąsowicz-Peinado.