Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Psy w Muzeum Azji i Pacyfiku

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin wraz z czworonogami!

Psy już od dawna były mile widziane w Muzeum Azji i Pacyfiku i mogły towarzyszyć swoim właścicielom w zwiedzaniu wystaw. Z okazji Międzynarodowego Dnia Psa zespół Muzeum postanowił zmodyfikować starszy zapis dotyczący wizyt z czworonogami w naszym regulaminie.

Psy są często obecne w Muzeum – niektóre z nich towarzyszą pracownikom w codziennej pracy, niektóre nawet mieszkały w Muzeum. W Sekretariacie Muzeum można spotkać Yorka Kitka, który od lat wiernie towarzyszy swojej Pani. Przez wiele lat stałymi mieszkańcami Muzeum były ukochane psy założyciela Muzeum – Dyrektora Andrzeja Wawrzyniaka. Były to psy tybetańskiej rasy lhasa apso, którym poświęcona była nawet wystawa „Lhasa apso – moja miłość. Portrety psów tybetańskich kustosza Andrzeja Wawrzyniaka” w 2001 roku.

Nowy, zmodyfikowany zapis już niedługo pojawi się w regulaminie.