Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Zamek w Liwie: Azjatycka zbrojownia. Zabytkowa broń ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku

23.07.2021 - 30.10.2021

Azjatycka zbrojownia III
Zabytkowa broń ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku
im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, cz. III

Wystawa Muzeum Azji i Pacyfiku czynna w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie
23.07. – 30.10.2021 r.

Obecna wystawa jest już siódmą prezentacją broni azjatyckiej ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Muzeum-Zbrojowni Zamku w Liwie. Od 2014 roku odbyły się dwie wystawy tradycyjnej broni indonezyjskiej (m.in. keris, golok czy parang), kolejna poświęcona broni nepalskiej (kukri i kora) oraz afgańskiej (pesh-kabz, lohar), po nich zaś w dwóch kolejnych latach przekrojowe wystawy „Azjatycka zbrojownia, cz. I i II”. Tegoroczna prezentacja kontynuuje ideę zestawienia przykładów broni z wielu krajów. Tym razem eksponaty pochodzą z trzech regionów Azji: krajów islamskich (a także z Kaukazu), Azji Południowej (Indie z Nepalem) oraz największego kraju wyspiarskiej Azji Południowo-Wschodniej – Indonezji.

Niektóre typy broni były rodzime, znane tylko w jednej kulturze, np. obosieczny, często niezmiernie dekoracyjny sztylet kris z wyspiarskiej Azji Południowo-Wschodniej, najlepiej znany w wersji z fantazyjnym, falistym ostrzem (choć okazy o prostych ostrzach są dużo częstsze!). Inne podlegały zapożyczeniom, wyniku czego występowały w wielu regionach największego kontynentu świata (a także Europy), jak szabla – przejęta przez ludy indoeuropejskie od koczowniczych ludów stepowych, Mongołów i Turków. A przecież pierwotnie to miecz – długa broń biała o prostej głowni – była dla tychże, indoeuropejskich ludów, bronią typową.

Wśród prezentowanych eksponatów zobaczyć można: legendarny indonezyjski sztylet kris ukazany w kilku regionalnych odmianach, indyjską szablę talwar, ostry afgański sztylet pesz-kabz czy pięknie zdobiony kaukaski kindżał. Te i pozostałe prezentowane eksponaty, świadczą o wielkiej różnorodności dawnej azjatyckiej broni.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
Liw, ul. Stefana Batorego 2
26.04 – 28.07.2019