Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Zamek w Liwie: Azjatycka zbrojownia. Zabytkowa broń ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku

20.05.2019 - 28.07.2019

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Liw, ul. Stefana Batorego 2

26.04 – 28.07.2019

 

Dawną broń azjatycką cechowała wielka różnorodność typów, odpowiednio do rozległości i wieloetniczności kontynentu. Przyczyniła się do tego wynalazczość obecnych tu starych cywilizacji: chińskiej, indyjskiej czy perskiej i ich wzajemne wpływy, dokonujące się również w wyniku wojen. Przykładem tego może być szabla – krzywa broń sieczna koczowniczych ludów środkowoazjatyckich, zwłaszcza Mongołów i także Turków, która przeniknęła do uzbrojenia ludów indoeuropejskich, w tym do Indii, tradycyjnie posługujących się mieczem.

Na wystawie zgromadzono szeroki wybór broni, głównie z krajów islamu, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, bogato reprezentowanych w zbiorach MAiP.  Spotykają się na niej obok siebie indyjska szabla talwar i miecz tybetański, afgański esowaty sztylet pesz-kabz, szeroki uzbecki piczok i dwusieczny indonezyjski kris.

Obecna wystawa to już piąta prezentacja zbiorów broni MAiP na Zamku w Liwie. Po dwóch wystawach indonezyjskich (2014 i 2016), nepalskiej (2017) i afgańskiej (2018), obecnie przedstawiamy rozmaite okazy tradycyjnej, groźnej i pięknej broni z różnych krajów największego kontynentu, o rozmaitych formach i zdobieniach.

 

Kuratorzy: kustosz dr Krzysztof Morawski (MAiP) i dyr. Roman Postek (Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie)