Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Z piachu w piach. Ceremonie ofiarne w Tamilnadu

11.05.2018 - 1.07.2018

Wystawa prezentuje fotografie autorstwa Julie Wayne wykonane w Tamilnadu w latach 2003-2012. Dokumentują one przygotowania i obchody święta ku czci boga Ajjanara. Jego kult jest szeroko rozpowszechniony w Tamilnadu i jednocześnie specyficzny dla tego regionu.

Fotografie ukazują gliniane figury, które następnie są ofiarowywane bogu w świątyni podczas święta, które trwa kilka dni i nocy.
Wierni wierzą, że Ajjanar inicjuje monsunowe deszcze, pobudzając naturę do życia i zapewniając dobre zbiory, dlatego też związany jest z uzdrawianiem i płodnością. Wraz ze swą armią Ajjanar chroni mieszkańców wioski i zwierzęta przed złymi duchami i wszystkim, co mogłoby zagrozić ich szczęściu i dobrobytowi.
O projekcie: http://juliewayne.net/from-earth-to-earth/

Wystawie towarzyszy prezentacja oraz film, które powstały w ramach projektu „From Earth to Earth – Devotion and Terracotta Offerings in Tamil Nadu (2003 – 2012)”.
Pokaz filmu Julie Wayne „From Earth to Earth” odbędzie się w niedzielę 13 maja 2018 r., o godz. 18.00.
O filmie: http://juliewayne.net/from-earth-to-earth-video/

Wystawę można oglądać do 1 lipca 2018 r.

Kuratorka wystawy: Barbara Ewa Banasik