Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Rytmy Bali. Twórczość Nyomana Gunarsy

1.06.2016 - 8.09.2016

Nyoman Gunarsa (ur. 1944) był jednym z pierwszych artystów w historii niepodległej Indonezji, którzy zdobyli szerokie uznanie międzynarodowe. Ukończył Instytut Sztuki Indonezyjskiej w Yogyakarcie, a w roku 1970 był współzałożycielem grupy artystycznej Sanggar Dewata Indonesia, która zgromadziła młodych malarzy poszukujących nowych koncepcji estetycznych, także płynących z sztuki europejskiej.

Nyoman Gunarsa w młodości inspirował się ekspresjonizmem, a zwłaszcza stylem obrazów najsłynniejszego wówczas malarza indonezyjskiego, Affandiego. Z czasem jego prace stawały się coraz silniej stylizowane i dekoracyjne, zmierzając niekiedy ku abstrakcji. Choć na przestrzeni lat jego styl ewoluował, to podstawą rysunków i obrazów niezmiennie pozostaje rytm kompozycji. Gunarsa mówiąc o swojej twórczości odwołuje się do świata muzyki – kreślenie wyrazistych linii porównuje do śpiewu, a kładzenie plam intensywnego koloru – do tańca. Taniec jest także bardzo częstym tematem przedstawień – najbardziej rozpoznawalny motyw jego twórczości to wdzięczne sylwetki balijskich tancerek. Artysta chętnie czerpie z tradycyjnej kultury, rytuałów i życia codziennego Balijczyków, dlatego na obrazach zobaczymy procesje kremacyjne, czy walki kogutów. Inspirowała go także przyroda, a szczególnie podwodny świat, niezwykle bogaty wokół wysp Indonezji.

Prezentowane na wystawie prace pochodzą z kolekcji zgromadzonej w latach 60. XX w. przez założyciela Muzeum Andrzeja Wawrzyniaka, który przyjaźnił się wówczas z Nyomanem Gunarsą i wspierał początkującego artystę.

kurator

kustosz Magdalena Ginter-Frołow


 • Slajd nr 0

  (1/3)

 • Slajd nr 1

  (2/3)

 • Slajd nr 2

  (3/3)