Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Podziemny świat Wyspy Wielkanocnej – jaskinie wyspy w polskich badaniach

13.12.2017 - 7.01.2018

Wyspa Wielkanocna jest fenomenem zarówno od strony geologicznej, jak i archeologicznej. Na Wyspie funkcjonuje co najmniej 40 tysięcy stanowisk archeologicznych, a pod jej powierzchnią znajduje się około tysiąca jaskiń. Polskie badania speleologiczne na Wyspie Wielkanocnej zostały zainicjowane w roku 2001 przez zespół kierowany przez Andrzeja Ciszewskiego. Obecnie projektem kieruje Maciej Sobczyk z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW.

Zespół ekspedycji składa się z archeologów, antropologów, architektów oraz speleologów o różnych specjalnościach, co pozwala na prowadzenie badań o bardzo szerokim zakresie, zarówno na lądzie jak i w wodach otaczających Wyspę.

Wystawa ma charakter multimedialny. Dzięki zastosowaniu projektora holograficznego 3D, będzie można zobaczyć modele zabytków związanych z prezentowanymi badaniami. Druk 3D umożliwi dotknięcie fragmentu rytów skalnych, które w rzeczywistości znajdują się w niedostępnych jaskiniach. Uzupełnieniem projekcji będzie wirtualna wycieczka wzdłuż skalistego klifu, zakończona w jednej z jaskiń.

 

Wystawa multimedialna „Podziemny świat Wyspy Wielkanocnej- jaskinie wyspy w polskich badaniach”
zadanie finansowane w ramach umowy 828/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

PARTNERZY

Logo - logo ptsl1
Logo - LOGO obp