Podziemny świat Wyspy Wielkanocnej – jaskinie wyspy w polskich badaniach

13.12.2017 - 7.01.2018

Wyspa Wielkanocna jest fenomenem zarówno od strony geologicznej, jak i archeologicznej. Na Wyspie funkcjonuje co najmniej 40 tysięcy stanowisk archeologicznych, a pod jej powierzchnią znajduje się około tysiąca jaskiń. Polskie badania speleologiczne na Wyspie Wielkanocnej zostały zainicjowane w roku 2001 przez zespół kierowany przez Andrzeja Ciszewskiego. Obecnie projektem kieruje Maciej Sobczyk z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW.

Zespół ekspedycji składa się z archeologów, antropologów, architektów oraz speleologów o różnych specjalnościach, co pozwala na prowadzenie badań o bardzo szerokim zakresie, zarówno na lądzie jak i w wodach otaczających Wyspę.

Wystawa ma charakter multimedialny. Dzięki zastosowaniu projektora holograficznego 3D, będzie można zobaczyć modele zabytków związanych z prezentowanymi badaniami. Druk 3D umożliwi dotknięcie fragmentu rytów skalnych, które w rzeczywistości znajdują się w niedostępnych jaskiniach. Uzupełnieniem projekcji będzie wirtualna wycieczka wzdłuż skalistego klifu, zakończona w jednej z jaskiń.

 

Wystawa multimedialna „Podziemny świat Wyspy Wielkanocnej- jaskinie wyspy w polskich badaniach”
zadanie finansowane w ramach umowy 828/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

PARTNERZY

Logo - logo ptsl1
Logo - LOGO obp