Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Niech się stanie światło! Kosmogoniczne święto Jezydów z irackiego Kurdystanu na fotografiach Artura Rodziewicza

29.03.2018 - 6.05.2018

29 marca-6 maja 2018

Od stuleci, w miesiącu Nisan, podczas Święta Środy (Çarşemiya Sor), Jezydzi wspominają stworzenie świata przez Boga oraz poddanie go władzy Anioła Pawia.  Główne uroczystości odbywają się w najważniejszym jezydzkim sanktuarium położonym w irackim Kurdystanie, w miejscowości Lalisz niedaleko Mosulu. We wtorek wieczorem Jezydzi gromadzą się na dziedzińcu świątynnym i, kiedy zajdzie słońce, w pełnej patosu atmosferze przesyconej inkantacją hymnów opiewających pojawienie się światła i świata, rozpalają setki płomieni.

Wraz z zagarnianiem coraz większych terenów przez tzw. Państwo Islamskie, zajęciem Szingialu i Mosulu oraz nieustannymi mordami dokonywanymi na Jezydach, ich kultura znajduje się w ogromnym zagrożeniu. Prezentowana wystawa ma na celu upamiętnienie jednego z jej skarbów.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu Eros i Perła w jezydzkiej kosmogonii realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na mocy decyzji UMO-2016/20/S/HS1/00055.

Wydruk zdjęć sfinansowany został ze środków grantu Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej (DEC-2012/05/E/HS2/03779).

Kurator: kustosz Karolina Krzywicka