Niech się stanie światło! Kosmogoniczne święto Jezydów z irackiego Kurdystanu na fotografiach Artura Rodziewicza

29.03.2018 - 6.05.2018

29 marca-6 maja 2018

Od stuleci, w miesiącu Nisan, podczas Święta Środy (Çarşemiya Sor), Jezydzi wspominają stworzenie świata przez Boga oraz poddanie go władzy Anioła Pawia.  Główne uroczystości odbywają się w najważniejszym jezydzkim sanktuarium położonym w irackim Kurdystanie, w miejscowości Lalisz niedaleko Mosulu. We wtorek wieczorem Jezydzi gromadzą się na dziedzińcu świątynnym i, kiedy zajdzie słońce, w pełnej patosu atmosferze przesyconej inkantacją hymnów opiewających pojawienie się światła i świata, rozpalają setki płomieni.

Wraz z zagarnianiem coraz większych terenów przez tzw. Państwo Islamskie, zajęciem Szingialu i Mosulu oraz nieustannymi mordami dokonywanymi na Jezydach, ich kultura znajduje się w ogromnym zagrożeniu. Prezentowana wystawa ma na celu upamiętnienie jednego z jej skarbów.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu Eros i Perła w jezydzkiej kosmogonii realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na mocy decyzji UMO-2016/20/S/HS1/00055.

Wydruk zdjęć sfinansowany został ze środków grantu Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej (DEC-2012/05/E/HS2/03779).

Kurator: kustosz Karolina Krzywicka