Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Aszura – Dzień Pamięci

10.11.2017 - 14.01.2018

Aszura to najważniejsze święto szyitów. Dziesiątego dnia muzułmańskiego miesiąca muharram szyici na całym świecie wspominają męczeńską śmierć Husajna, wnuka proroka Muhammada. Najbardziej znane są obchody w irackiej Karbali, w której w roku 61 muzułmańskiego kalendarza doszło do krwawej bitwy, a i dziś obchody jej rocznicy są najbardziej krwawe. Media tego dnia wypełniają się zdjęciami pokutników kaleczących sobie głowy i ramiona, spływających krwią mężczyzn i chłopców.
W tych szokujących fotografiach, które w istocie przedstawiają tylko najbardziej sensacyjny wycinek obchodów, wycinek zakazany przez szyickich duchownych, nie da się zapisać dźwięków, zapachów i wibracji, jakie rozprzestrzeniają się dookoła ludzi, którzy modląc się uderzają rytmicznie w piersi. Na zdjęciach nie słychać bębnów i radosnego śmiechu dzieci, które biegną wzdłuż procesji niosącej ogromne, metalowe instalacje przypominające palmy. Nie widać zaproszeń na kolejną kawę lub zimną lemoniadę, nie czuć upału bijącego od rozgrzanego asfaltu ani rozpylanej na wiernych wody różanej.
Robb Maciąg

 

Kurator wystawy: kustosz Karolina Krzywicka