Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Jak pisać nie używając alfabetu? Księgi wróżebne Azteków

12.01.2020, 18:00
WSTĘP: wolny

12 stycznia, zapraszamy na wykład pt. „Alfabet – tajemnicza historia genialnego wynalazku”, który wygłosi dr hab. Katarzyna Mikulska,
Kierownik Zakładu Historii i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykanskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedhiszpańskie księgi wróżebne (dywinacyjne) mieszkańców środkowego Meksyku, zwanych popularnie Aztekami, do dziś stanowią zagadkę dla badaczy, którzy dyskutują nad tym, w jaki sposób je odczytywać oraz czy zamieszczone w nich informacje są przekazywane za pośrednictwem obrazu czy pisma. Wykład ma na celu przedstawienie, w jaki sposób działały księgi dywinacyjne oraz w jaki sposób kodowano w nich informacje.

Wykład towarzyszy wystawie „Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata”: https://www.muzeumazji.pl/wystawy-czasowe/slowa-nieulotne-pismo-w-kulturach-swiata/