Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Ponowne otwarcie wystaw – nowe zasady zwiedzania

Drodzy Państwo,

W związku z decyzją Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, dotyczącą zamknięcia instytucji kultury, informujemy, że wystawy Muzeum Azji i Pacyfiku zostaną zamknięte do 27 grudnia 2020 r.

Będziemy informować o ponownym udostępnianiu wystaw wg poniższych zadad.

Zakres udostępniania wystaw publiczności jest uzależniony od względów bezpieczeństwa i ograniczony do 20 osób jednocześnie.

Nowe zasady, dotyczące zwiedzania ekspozycji i udziału w wydarzeniach muzealnych znajdują się w aneksie do regulaminu zwiedzania:

tekst regulaminu

ANEKS DO REGULAMINU ZWIEDZANIA Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie na czas trwania pandemii Covid-19

 1. Aneks wchodzi w życie z dn. 12 maja 2020 r. i obowiązuje do odwołania.
 2. Muzeum otwarte jest dla Zwiedzających od wtorku do niedzieli w godz. 12.00-18.00.
 3. Wstrzymana jest organizacja imprez masowych, oprowadzań i wydarzeń kulturalnych odbywających się w siedzibie Muzeum. Działalność edukacyjna prowadzona jest wyłącznie online.
 4. Niedostępne dla zwiedzających pozostają: sala edukacyjna, szatnia oraz czytelnia. Kawiarnia znajdująca się w budynku Muzeum prowadzi wyłącznie sprzedaż na wynos.
 5. W Muzeum może przebywać jednocześnie 20 Zwiedzających, w tym maksymalnie 4 osoby w Strefie Dźwięków i maksymalnie 10 osób w sali wystaw czasowych. W sklepiku może przebywać tylko jeden Zwiedzający.
 6. W Muzeum muszą być przestrzegane zasady bezpieczeństwa obowiązujące powszechnie w przestrzeni publicznej, a w szczególności:a/ każdy Zwiedzający ma obowiązek zakrycia ust i nosa; osoba wchodząca do Muzeum powinna być wyposażona we własną maseczkę ochronną lub przyłbicę ochronnąb/ pracownik Ochrony ma prawo odmówić wstępu do Muzeum osobie nieposiadającej ww. środków ochronyc/ Zwiedzający powinien posiadać również rękawiczki ochronne, własne lub otrzymane w Muzeum

  d/ Zwiedzający ma możliwość dezynfekcji rąk, lub własnych rękawiczek na terenie Muzeum el Zwiedzający zobowiązani są zachować odległość min. 1,5 metra od pracowników Muzeum oraz od innych Zwiedzających

  f/ Zwiedzający proszeni są o unikanie dotykania powierzchni (np. klamek, blatów, ekranów), o ile nie jest to niezbędne.

 7. Wstęp na wystawy jest płatny wg cennika. Sprzedaż biletów prowadzi sklep muzealny. Akceptowana jest płatność zarówno gotówką jak i kartami płatniczymi. Rekomendujemy korzystanie z płatności kartą.
 8. Zwiedzający, którzy opłacą wstęp na wystawy, nie muszą pobierać biletu wstępu.
 9. Pracowników ochrony zdrowia zapraszamy bezpłatnie.

Nadal zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspozycjami i zbiorami także online. Na naszych stronach i w kanałach społecznościowych znajdą Państwo m.in. materiały prezentujące wystawę PORUSZENIE czy propozycje azjatyckich gier i zabaw, nie tylko dla najmłodszych.

Życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli Państwa gościć w Muzeum Azji i Pacyfiku także w ramach warsztatów i wydarzeń.

 

W związku z decyzją sztabu kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego już od 12 marca 2020 r. nie tylko odwołaliśmy wydarzenia czy warsztaty, ale także wystawy zostały zamknięte dla zwiedzających. Nieczynna jest również biblioteka muzeum, sklep muzealny i kawiarnia.

Na terenie Muzeum prowadzone są dyżury zapewniające ciągłość działania instytucji w godzinach 9.00-14.00 w dni powszednie, prosimy jednak o ew. kontakty drogą telefoniczną: 22 621 94 70 lub mailową: sekretariat@muzeumazji.pl. Większość pracowników dostępna jest pod adresami mailowymi.

Osoby, które w przedsprzedaży kupiły bilety na odwołane wydarzenia, prosimy o kontakt z kasą (tel.: 22 621 94 70 wew. 106).

Prosimy o śledzenie kanałów informacyjnych muzeum, gdzie będziemy informować o ewentualnych dalszych zmianach w jego funkcjonowaniu oraz nowych terminach przeniesionych wydarzeń.

Zachęcamy też do polubienia naszej strony na Facebook’u gdzie postaramy się zapewnić Państwu ciągłość kontaktu z kulturą Azji i Pacyfiku w bezpieczny sposób.