Obiekt z Muzeum Chanenków w Kijowie

W związku z dramatyczną sytuacją w zaatakowanej przez Rosję Ukrainie staramy się wspierać muzealników i kuratorów ukraińskich.

W geście solidarności będziemy prezentować obiekty z bogatej kolekcji Muzeum Chanenków w Kijowie, której ważną część stanowią które zbiory sztuki azjatyckiej: chińskiej, japońskiej i tybetańskiej, oraz islamskiej z Iranu, Turcji i Azji Centralnej. W każdą niedzielę przedstawimy Wam jeden wybrany obiekt z kolekcji Muzeum Chanenków z nadzieją, że po zakończeniu wojny będziemy mogli zobaczyć je na własne oczy. Dzisiaj prezentujemy obraz chińskiego artysty:

Dwie figurki na białym  tle

Postacie kobiece
Artysta z epoki Tang (618-907)
Chiny
Pigment na ceramice
wys. 27 cm
Nr inw. 607 ДВ
Z kolekcji Chanenków

Historia klasycznych Chin pełna jest sławnych kobiet, takich jak wojowniczki Fu Hao i Pingyang Gongzhu, władczynie Lü Zhi i Wu Zetian, polityczki Huang Furen i Shangguan Wan’er, poetki Xue Tao, Yu Xuanji i Li Qingzhao, artystka Guan Daosheng, kaligrafka Cao Zhenxiu, kompozytorka Cai Wenji, hafciarka Han Ximeng i wiele innych.

Można się tylko domyślać, jak wyglądały w rzeczywistości, gdyż w chińskiej sztuce portretowej podobieństwo nie odgrywało tak istotnej roli jak w Europie. Podobnie jak Grecy w okresie klasycznym, Chińczycy woleli przedstawiać ludzi w sposób uogólniony, nie zaś oddawać indywidualne cechy każdego człowieka.

Chińscy artyści przedstawiali kobiety zgodnie z obowiązującymi w danej epoce kanonami estetycznymi i modą. Na przykład w okresie Tang (618-907), z którego pochodzą dwie figurki z kolekcji Muzeum Chanenków, kobiety przedstawiane były z okrągłymi jak księżyc twarzami, małymi nosami i ustami oraz misternie, wysoko upiętymi włosami. Ubrane były w bogate stroje z wysokim stanem i bardzo długimi rękawami.

Wizerunki te ujmują swoją elegancką prostotą, a pozostałości farb dodają im szczególnego uroku i podkreślają ich ponadczasowe piękno. Epoka Tang to okres rozkwitu chińskiej kultury, a zwłaszcza sztuki i rzemiosła. Wynikało to z wymiany kulturalnej z innymi krajami, którą ułatwiała stabilizacja granic i ożywienie handlu.

Dziś Ukraina przeżywa ciężkie chwile spowodowane rosyjską agresją. Wierzymy jednak w nasze zwycięstwo i mamy nadzieję, że doprowadzi ono do stabilizacji granic naszego kraju, przywrócenia działalności handlowej i da nowe możliwości wymiany kulturalnej między Ukrainą a światem.

Ukraińskie kobiety biorą czynny udział w obronie Ukrainy. Podobnie jak legendarne chińskie kobiety, bronią swojego kraju, angażują się w politykę, wygrywają zawody sportowe, udzielają pomocy medycznej, wychowują dzieci, tworzą dzieła literackie i artystyczne, chronią dziedzictwo kulturowe.

#StandwithUkraine