Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

MUZEUM OTWARTE OD 5 MAJA!

Dzięki  decyzji rządu muzea otwierają się dla Zwiedzających!
Zapraszamy więc ponownie od najbliższej środy 5 maja, od 12:00 do 18:00.

Serdecznie zapraszamy na nową wystawą czasową „Świat Ajnów”. Na odwiedzających czeka także pierwsza część ekspozycji stałej „Strefa dźwięków”.

Zapraszamy także do naszego sklepu stacjonarnego oraz do składania zamówień na publikacje i plakaty.

Prosimy pamiętać  o środkach bezpieczeństwa:

W Muzeum może przebywać jednocześnie 20 Zwiedzających, w tym maksymalnie 4 osoby w Strefie Dźwięków i maksymalnie 10 osób w sali wystaw czasowych. W sklepiku może przebywać tylko jeden Zwiedzający.

W Muzeum muszą być przestrzegane zasady bezpieczeństwa obowiązujące powszechnie w przestrzeni publicznej, a w szczególności obowiązek zakrycia ust i nosa. Szczegóły znajdą Państwo w aneksie do regulaminu zwiedzania.