Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

MUZEUM OTWARTE OD 4 LUTEGO!

Dzięki  decyzji rządu muzea mogą otworzyć się z początkiem lutego. Zapraszamy więc ponownie od najbliższego wtorku 4 lutego, od 12:00 do 18:00.

Obecnie pracujemy nad nową wystawą czasową „Świat Ajnów”. Na odwiedzających czeka więc ekspozycja stała „Strefa dźwięków”.

WSTĘP DO 11 MARCA JEST BEZPŁATNY!

Zapraszamy także do naszego sklepu stacjonarnego oraz do składania zamówień na publikacje, plakaty i muzealny kalendarz.

Prosimy pamiętać  o środkach bezpieczeństwa:

W Muzeum może przebywać jednocześnie 20 Zwiedzających, w tym maksymalnie 4 osoby w Strefie Dźwięków i maksymalnie 10 osób w sali wystaw czasowych. W sklepiku może przebywać tylko jeden Zwiedzający.

W Muzeum muszą być przestrzegane zasady bezpieczeństwa obowiązujące powszechnie w przestrzeni publicznej, a w szczególności obowiązek zakrycia ust i nosa. Szczegóły znajdą Państwo w aneksie do regulaminu zwiedzania.