Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Gry i zabawy z Azji w Twoim domu – congklak

Kontynuując cykl rodzinnych aktywności – „Gry i zabawy z Azji w Twoim domu” prezentujemy kolejną grę planszową – congklak. To indonezyjska odmiana  mankali – jednej z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych gier planszowych świata.

Dzieci podczas gry w congkalk, Solor, Sumatra, Indonezja, 2017. Fot. M. Szymańska-Ilnata

Do wykonania planszy będzie potrzebne:
– pudełko po jajkach
– nożyczki
– farby
– klej
– kamyczki bądź nasiona fasoli lub grochu
– dowolne dekoracje ☺.

Poniższe zasady zostały zmodyfikowane pod kątem wykonanej planszy:   

 1. Plansza do gry zawiera 10 małych dołków i dwa większe tzw. serca.
 2. Gracze siadają po dwóch stronach planszy. Każdy ma przyporządkowany, naprzeciwko siebie, rząd pięciu małych dołków i jeden większy dołek, znajdujący się po lewej stronie, zwany sercem.
 3. Każdy z graczy otrzymuje 15 kamyczków. Następnie wkłada po 3 do każdego ze swoich małych dołków oprócz serca.
 4. Gracze decydują, kto zaczyna pierwszy.
 5. Pierwszy gracz zabiera trzy kamyczki z dowolnego dołka w swoim rzędzie i wrzuca po jednym do kolejnych dołków zgodnie z ruchem wskazówek zegara (nie omijając własnego serca i pól należących do drugiego gracza,  a pomijając serce przeciwnika).
 6. Gdy ostatni kamyczek wpadnie do dowolnego małego dołka,  w którym są kamyczki, gracz wyciąga wszystkie kamyczki z dołka i kontynuuje ich rozrzucanie.
 7. Zmiana kolejki następuje gdy ostatni kamyczek w dłoni wpadnie do pustego dołka.
  – Jeżeli jest to dołek po stronie przeciwnika – gracz  traci kolejkę.
  – Jeżeli pusty dołek należy do rozgrywającego, a po przeciwnej stronie w dołku znajdują się kamyczki, następuje zbicie i gracz zabiera kamyczki z obu dołków i odkłada je do swojego serca.
 8. Gdy ostatni kamyczek wpadnie do serca osoby rozgrywającej, zyskuje ona dodatkowych ruch i może ponownie wybrać kamyczki z dowolnego dołka po swojej stronie i zacząć je rozrzucać.
 9. Gra kończy się gdy wszystkie dołki po stronie jednego z graczy są puste. Wtedy należy policzyć kamyczki znajdujące się w sercach. Wygrywa ta osoba, która ma ich więcej.

Liczbę wykorzystanych w grze kamyczków można zwiększać wraz z kolejnymi rozgrywkami.

Dla nas własną planszę do gry stworzyli Daria i Jaś Madejowie, którzy podczas #zostanwdomu pomagają w pracy swojemu tacie. Do gry wykorzystali kamyczki z akwarium, ale możecie korzystać z tego, co znajdziecie w domu.

Bawcie się dobrze i koniecznie pochwalcie się Waszymi rozgrywkami na Facebooku czy Instagramie oznaczając nasze profile (@muzeumazji i @asiapacificmuseum)!

Zajrzyjcie także do poprzedniej propozycji – nepalskiej gry strategicznej bagh ćal.