Odwiedź Azję południowo-zachodnią

 

Wystawę „Podróże na wschód” otwiera prezentacja kultury i sztuki Azji południowo-zachodniej. Nieprzypadkowo znalazła się ona na początku drogi zwiedzania – region ten, poprzez swoje położenie geograficzne względem Europy, nazywany jest też Bliskim Wschodem.

 

Jego historia wykracza daleko poza początki cywilizacji grecko-rzymskiej. Starożytne państwa rozwijały się tam w dolinie Eufratu i Tygrysu już w IV tysiącleciu p.n.e. Od VII wieku na obszarze tym rozwijał się islam – religia, która stanowiła ważny element kulturotwórczy.

W tej części wystawy prezentowany jest bardzo zróżnicowany wybór obiektów. Zaliczają się do niej przedmioty starożytne, wśród których znajduje się najstarszy zabytek w zbiorach Muzeum – cegła fundacyjna z Mezopotamii datowana na XXI w. p.n.e. z odciśnięta w niej inskrypcją w piśmie klinowym.

 


  • Slajd nr 0

    Cegła z odciskami inskrypcji fundacyjnej w piśmie klinowym, autor nieznany (1/3)

  • Slajd nr 1

    Fath Ali Szah - perski władca z dynastii Kadżarów, autor nieznany (2/3)

  • Slajd nr 2

    Naszyjnik, autor nieznany (3/3)

 

Do zbioru innych obiektów w tej części wystawy należą przykłady perskiego malarstwa z epoki kadżarów, biżutera z Jemenu, stroje (np. suknia palestyńska z pasem i naczółkiem), przykłady wspaniałych tkanin (np. kobierzec z wizerunkami walczących z Iranu).

Dokonany wybór eksponatów pozwolił jednak na zilustrowanie tych zjawisk w kulturze i sztuce, które w największym stopniu wpłynęły na tradycje innych obszarów, prezentowanych w dalszej części wystawy.

 

Powrót do pierwszego kroku w „Podróży na wschód”