Twórczość artystów arabskiego pochodzenia w Polsce

7.12.2018 - 27.01.2019

Wystawa prezentuje prace artystów pochodzących z krajów arabskich, głównie z Syrii i Maroka, absolwentów polskich uczelni artystycznych,  których twórczość i działalność artystyczna jest związana z Polską.  Wśród artystów obecnych w polskim życiu artystycznym, którzy zaprezentowali swoje prace, znaleźli się: Orwa Abu Turabe (malarstwo, grafika), Nafe Alahmad (malarstwo), Mustapha Hafid (malarstwo), Majid Jammoul (rzeźba, medalierstwo, grafika), Najib Kheldouni (malarstwo), Karam Matouk (malarstwo).

 

Wystawa zorganizowana w ramach grantu naukowego pt. „Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski” (0156/NPRH4/H2b/83/2016), realizowanego we współpracy z Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Kuratorka: kustosz Karolina Krzywicka

Kierownik grantu: dr hab. Agata S. Nalborczyk

Sekretarz grantu: dr Mustafa Switat

PARTNERZY

logo Wydział Orientalistyczny
logo Zorientowani na sztukę
GRANTODAWCA

logo - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki