Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

PORUSZENIE W SIECI – INTERAKTYWNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

1.08.2020 - 30.10.2020

Zapraszamy na internetowe spotkanie z wystawą PORUSZENIE, będącą finałem projektu prowadzonego przez Muzeum, w którym uczestniczyły studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Na wystawie prezentujemy pary obiektów: wybrany przez młode artystki i artystów obiekt muzealny i pracę, która powstała w ramach tego projektu – artystyczną odpowiedź na kontakt z eksponatem.

 

Zestawiając obiekty muzealne pochodzące z obszaru Azji i Pacyfiku z dziełami polskiej sztuki współczesnej młodego pokolenia, wystawa stawia pytania o definicje sztuki i jej miejsce we współczesnym zmieniającym się świecie.

 

Zobaczcie, źródłem jakich rozważań i inspiracji w życiu artystycznym są wizyty w muzeach i kontakt z ich kolekcjami. Przez kontakt z tymi doświadczeniami i refleksjami ujętymi w pracach młodych artystek i artystów, oraz własne, także wirtualne spotkania ze sztuką Azji i Pacyfiku, zachęcamy do przełamania istniejących stereotypów w postrzeganiu innych kultur.

Sprawdź, co Ciebie PORUSZY.

 

Zapraszamy na PORUSZAJĄCE spotkania online:

– spacer wirtualny po wystawie;

– 5 tematycznych oprowadzań w formie wideo;

– 5 filmowych spotkań z artystami, których twórczość inspirowana jest sztuką Azji;

– interaktywne oprowadzania dla dzieci prowadzone w trybie on-line.

 

Program projektu „PORUSZENIE w sieci” na stronie: http://wystawa.muzeumazji.pl/

 

Materiały dostępne będą wraz z audiodeskrypcją i w tłumaczeniu na polski język migowy.

 

Koordynatorka projektu: Aleksandra Fudalej

Kuratorka: dr. Barbara Ewa Banasik

 

PORUSZENIE W SIECI jest projektem sfinansowanym w ramach programu “Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

informacja o dotacji NCK

 

PATRONI MEDIALNI

GRANTODAWCA