PORUSZENIE W SIECI – INTERAKTYWNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

1.08.2020 - 30.10.2020

Zapraszamy na internetowe spotkanie z wystawą PORUSZENIE, będącą finałem projektu prowadzonego przez Muzeum, w którym uczestniczyły studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Na wystawie prezentujemy pary obiektów: wybrany przez młode artystki i artystów obiekt muzealny i pracę, która powstała w ramach tego projektu – artystyczną odpowiedź na kontakt z eksponatem.

 

Zestawiając obiekty muzealne pochodzące z obszaru Azji i Pacyfiku z dziełami polskiej sztuki współczesnej młodego pokolenia, wystawa stawia pytania o definicje sztuki i jej miejsce we współczesnym zmieniającym się świecie.

 

Zobaczcie, źródłem jakich rozważań i inspiracji w życiu artystycznym są wizyty w muzeach i kontakt z ich kolekcjami. Przez kontakt z tymi doświadczeniami i refleksjami ujętymi w pracach młodych artystek i artystów, oraz własne, także wirtualne spotkania ze sztuką Azji i Pacyfiku, zachęcamy do przełamania istniejących stereotypów w postrzeganiu innych kultur.

Sprawdź, co Ciebie PORUSZY.

 

Zapraszamy na PORUSZAJĄCE spotkania online:

– spacer wirtualny po wystawie;

– 5 tematycznych oprowadzań w formie wideo;

– 5 filmowych spotkań z artystami, których twórczość inspirowana jest sztuką Azji;

– interaktywne oprowadzania dla dzieci prowadzone w trybie on-line.

 

Program projektu „PORUSZENIE w sieci” na stronie: http://wystawa.muzeumazji.pl/

 

Materiały dostępne będą wraz z audiodeskrypcją i w tłumaczeniu na polski język migowy.

 

Koordynatorka projektu: Aleksandra Fudalej

Kuratorka: dr. Barbara Ewa Banasik

 

PORUSZENIE W SIECI jest projektem sfinansowanym w ramach programu “Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

informacja o dotacji NCK

 

PATRONI MEDIALNI

GRANTODAWCA