MUSTANG. BUDDYJSKIE SKARBY KRÓLESTWA LO.

17.11.2016 - 22.01.2017

Region Górnego Mustangu jest ostatnim na świecie obszarem, gdzie zachowały się niemal nienaruszone pozostałości kultury tybetańskiej, w sąsiednich regionach zniszczone na skutek wydarzeń historycznych XX wieku. Zabytki znajdujące się w tym rejonie stanowią unikatowe świadectwa buddyjskiego ruchu monastycznego, sztuki i kultury materialnej, które niestety z każdym rokiem ulegają stopniowemu zniszczeniu na skutek czynników atmosferycznych, zaniedbania, braku środków na konserwację, a niekiedy również celowego działania poszukiwaczy skarbów. W maju 2014 roku polska ekipa udokumentowała stan zachowania kilku spośród najbardziej zagrożonych grot. Wystawa prezentuje fotografie wykonane w trakcie prac.

PARTNERZY

Logo - iauw-logo
Logo - logo-rada-uw