Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Human Zoos. The Invention of the Savage

26.10.2017 - 12.11.2017

LUDZKIE ZOO. WYNALEZIENIE DZIKIEGO
Prezentowana po raz pierwszy w Polsce wystawa „Ludzkie zoo. Wynalezienie dzikiego” zrodziła się z potrzeby zrozumienia mechanizmów rządzących konstruowaniem stereotypów na temat osób „innych” pod względem etnicznym, jak też rozpoznania zachowań dyskryminujących, jakie Europejczycy przejawiali wobec etnicznie „obcych” oraz tych, którzy byli uznawani za „ludzkie osobliwości”. Jednym z głównych celów „ludzkich wystaw” było ustanowienie hierarchii między „ludźmi cywilizowanymi” a
„dzikimi”, a także legitymizacja funkcjonującego w społeczeństwie pojęcia „normy”. Tego typu pokazy były organizowane w Europie od połowy XIX po połowę XX wieku, stanowiąc nierzadko pierwszą formę bezpośredniego spotkania między Nami a Nimi.
Na prezentację składa się 19 paneli, przedstawiających unikalną kolekcję fotografii, plakatów oraz dokumentów. Jest ona efektem długoletnich badań prowadzonych przez Groupe de recherche Achac (Paryż).
Do wystawy zostały włączone dodatkowe plansze prezentujące niepublikowane materiały dotyczące pokazów „ludzkich zoo” na terenie Europy Środkowej i Wschodniej w okresie od ok. 1850 do 1939 roku. Materiały te zostały opracowane w ramach projektu badawczego „ Inscenizowana inność. Ludzkie odmienności w Europie Środkowej, 1850–1939 ”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2015/19/B/HS3/02143).
Wystawa towarzyszy międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauki oraz Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauki w Warszawie (25–27.10.2017).