WYDARZENIA

Image article

ZMYSŁOWA UNIWERSALNOŚĆ? | wykład dr Zuzanny Sarneckiej

17.02.2022, 18:00
CYKL: Muzeum? A po co?

ZMYSŁOWA UNIWERSALNOŚĆ? PERSPEKTYWA MULTISENSORYCZNA W BADANIACH SZTUKI NIEZACHODNIEJ

Dzieła sztuki rzadko mogą być pojmowane w pełni za pomocą jednego ze zmysłów. Jednak tradycyjna historia sztuki koncentrowała się na doznaniach wzrokowych, a okulocentryczna perspektywa determinowała sposób postrzegania artefaktów. Niniejszy wykład przedstawi znaczenie analizy dzieł poprzez badanie sensorycznego wpływu, jaki eksponaty wywierają na oglądających. Takie zrozumienie sztuki wymusza na odbiorcach pytania o funkcję dzieła, tradycje podobnych przedmiotów czy sposób
wykorzystania materiałów.
Dr Zuzanna Sarnecka – adiunktka w Katedrze Historii Sztuki Dawnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka sztuki włoskiej i innowacyjnych rozwiązań technologicznych w sztuce renesansu. Kieruje projektami: „Cena niewypału: Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich” oraz „Kunszt i dewocja: Religijna rzeźba terakotowa na terenach Państwa Kościelnego 1450-1550”. Współtworzyła wystawę ‘Madonnas and Miracles’ w Fitzwilliam Museum w Cambridge w 2017 roku. Jest współredaktorką czasopisma „Ikonotheka” oraz członkinią organizacji ICOM i Renaissance Society of America.

WSTĘP WOLNY
Liczba miejsc ograniczona do 70 osób. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
Wydarzenie organizowane w ramach wystawy „Muzeum? A po co?” prezentowanej w Muzeum Azji i Pacyfiku w terminie 19.11.2021 — 11.09.2022.