Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

WSZYSTKIE PTAKI ODDAJĄ HOŁD PARZE PTAKÓW FENGHUANG

8.11.2016, 18:00
WSTĘP: wolny

Opowieść o XVII-wiecznej, cesarskiej makacie chińskiej z zamku w Łańcucie: historia, ikonografia, technika, konserwacja i replika. Przez ponad 200 lat tłem marmurowej rzeźby Antonio Canovy w Sali Kolumnowej łańcuckiego zamku była chińska tkanina haftowana w barwne kwiaty i ptaki. Niewiele wiedziano o tym ogromnym, mierzącym blisko 25 m2 hafcie. W roku 2015 podjęto decyzję o ratowaniu bezcennego zabytku sztuki chińskiej i rozpoczęto wieloetapowy proces konserwacji. Na ścianach makatę zastąpiła replika, odtwarzająca wygląd haftu sprzed lat. Oryginalną tkaninę poddano wszechstronnym badaniom, obejmującym jej historię, ikonografię i technikę wykonania. Prace prowadziły Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Wykład wygłoszą Mariola Ratajczyk, Małgorzata Podkańska, Ewa Soszko-Dziwisińska.