Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Wpływ ludzkich emocji na zdrowie według nauk Medycyny Chińskiej

12.06.2018, 18:00
WSTĘP: wolny

We wtorek, 12 czerwca, zapraszamy na wykład Izabelli Miętki, która od lat prowadzi praktykę leczenie niepłodności metodami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej; we współpracy z Polskim Towarzystwem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Jak medycyna chińska rozumie emocje oraz ich wpływ na stan zdrowia?

Emocje są odczuciami, które towarzyszą człowiekowi na wszystkich etapach jego drogi życiowej. Każdy człowiek podlega emocjom takim jak złość, strach, lęk, radość czy smutek i dlatego ważne jest, aby zrozumieć czemu służą i jak sobie z nimi radzić tak, aby w momentach kiedy naturalnie budzą się w człowieku nie prowadziły do dysharmonii oraz chorób.Teksty klasyczne medycyny chińskiej poświęcają sporo uwagi tematowi emocji, wprowadzają ich klasyfikację, opisują ich wpływ na poszczególne organy oraz pokazują jak działać, aby z wszystkimi emocjami, jakich doświadczamy zachować harmonię, czyli zdrowie spełniając swoją życiową drogę.

Izabela Miętka

Wstęp wolny