Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Wędrowny ptak

16.03.2017, 18:00
WSTĘP: wolny

Spotkanie z Mayą Noval, pochodzącą z Filipin malarką i poetką, związaną z Francją i Polską, piszącą w języku francuskim i angielskim. W swojej refleksyjnej i intymnej, a zarazem zaangażowanej społecznie poezji odwołuje się do wielkich tematów filozoficznych i metafizycznych, a nawet głębokiego mistycyzmu. Jej tomik „Pilgrim Bird / Oiseau errant / Wędrowny ptak” ukazał się w 2016 r. także w Polsce. Spotkanie połączone będzie z prezentacją prac malarskich artystki, inspirowanych bogactwem filipińskiej natury.

 

Maya Noval (właść. Maria Thelma Noval-Jeżewska), ur. 21 lipca 1944 w Suba na wyspie Bantayan) poetka i malarka filipińska. Studiowała literaturę i język angielski oraz socjologię. W 1971, jako aktywna działaczka przeciw dyktaturze prezydenta Ferdynanda Marcosa, wobec grozy nadchodzącego stanu wojennego, opuściła swój kraj i udała się do Anglii. W 1976 poślubiła zamieszkałego we Francji poetę, tłumacza i eseistę, Krzysztofa Andrzeja Jeżewskiego. W latach 1980-1981, w czasie próby osiedlenia się z mężem i dwojgiem dzieci na Filipinach, była redaktorem naczelnym oficjalnego pisma Visayan Population Commission wydawanego w Cebu City. Po powrocie do Francji rozwinęła twórczość poetycką i artystyczną. Jej poezja, refleksyjna i zaangażowana społecznie, a zarazem głęboko intymistyczna i indywidualna, nie stroni od wielkich tematów filozoficznych i metafizycznych i sięga nawet mistycznego wizjonerstwa. Pisze po angielsku i po francusku. Jej malarstwo oscyluje między abstrakcją a figuratywnością i czerpie z bogatych źródeł natury swego kraju.