Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Warsztaty gry na arabskiej lutni oud – Abdou Ouardi

21.11.2019

21 listopada zapraszamy na warsztaty gry na arabskiej lutni oud, które poprowadzi Abdou Ouardi, marokański muzyk, profesor w Konserwatorium Muzycznym w Safi i autor nowatorskiej metody nauki i podręcznika gry na oudzie.

Czwartek, 21.11..2019 r., godz.18.00-20.00
Koszt warsztatów: 50 zł
Na warsztaty obowiązują zapisy, ponieważ lIczba miejsc jest ograniczona.
Zapisy: info@muzeumazji.pl

Abdelhak (Abdou) Ouardi urodził się w w 1970 roku e Casablance. Jako dziesięciolatek rozpoczął naukę gry na lutni oud w Konserwatorium Ben M’sika. Swoją edukację muzyczną kontynuował w Narodowym Konserwatorium Muzycznym w Rabacie, gdzie zdobył swoje pierwsze nagrody i wyróżnienia. W 1991 roku Abdou Ouardi rozpoczął pracę nauczyciela gry na lutni oud w Casablance. W 1992 r. przeniósł się do Safi, gdzie prowadził warsztaty muzyczne w tamtejszym konserwatorium. Prowadził także zajęcia w Konserwatorium Miejskim w Essaouira.

W 2001 roku brał udział w tworzeniu orkiestry miasta Safi, której został dyrygentem, Stworzył także stronę internetową we współpracy z profesorem Michelem Baronem, aby wzbogacić francuską dokumentację o zakresach i kształtach instrumentalny arabski. W 2002 r. Abdou Ouardi założył stowarzyszenie Espoir de La Musique Autentique w Safi, którego celem jest promowanie tradycji muzycznej tego regionu. W tym okresie rozpoczął karierę artystyczną i stworzył Duo EMA, z którym nagrał swój pierwszy album.

W 2003 roku Abdelhak Ouardi był inicjatorem wiosennego festiwalu instrumentów strunowych w Safi. Brał również udział w ogólnopolskim konkursie wiosny marokańskiej piosenki jako kompozytor. Od 2003 do 2005 roku był członkiem kierownictwa artystycznego letniego festiwalu w mieście Safi i szefem marokańskiego komitetu ochrony dziedzictwa muzycznego. Nadal znajduje się w prywatnych szkołach muzycznych Safi jako nauczyciel śpiewu arabskiego i Mouwachahate. Prowadzi również warsztaty gry na oud i warsztaty wokalne, popularyzujące pieśni marokańskie. Niedawno autor stworzył belgijsko-marokańskie trio Flamart.

W listopadzie 2007 roku, artysta nawiązał kontakt z francuskim wydawcą JJ Rébillard i rozpoczął prace nad podręcznikiem gry na arabskiej lutni oud, który stał się pierwszą publikacją o tej tematyce, wydaną w języku francuskim.