Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Tuwa i Chakasja – okiem podróżnika niezorganizowanego

25.02.2018, 18:00
WSTĘP: wolny

25 lutego zapraszamy na spotkanie „Tuwa i Chakasja – okiem podróżnika niezorganizowanego”.
Paweł Włazewicz, podróżnik, trener biznesu i coach, jeździ po Azji Centralnej bez naukowych programów i dotacji. Zaspokaja swoją ciekawość świata: geografii, przyrody, ludzi i dociera tam gdzie jest interesująco i nieco inaczej niż w otaczającej nas codziennej rzeczywistości. Ceni sobie naturalne i spontaniczne relacje ze spotykanymi ludźmi, które stara się dokumentować. Swoje doświadczenia z podróży wykorzystuje w storytellingu w trakcie szkoleń, które z pasją prowadzi dla klientów w biznesie. O podróżach opowiada z wielką radością i zaangażowaniem. Jego prezentacje są całkowicie subiektywnym opisem odwiedzanych miejsc i przeżywanych zdarzeń.

Spotkanie w ramach wydarzenia Festiwal Azji Centralnej.