WYDARZENIA

Image article

TRADYCJE WESELNE LUDZI MINANGABAU Z SUMATRY ZACHODNIEJ – wykład dr Marii Szymańskiej-Ilnaty

29.01.2023, 16:00-17:00
WSTĘP: Wolny
CYKL: Festiwal Indonezji

Ślub i wesele w społeczności Minangkabau zamieszkującej Zachodnią Sumatrę w Indonezji poprzedzone są długimi i skomplikowanymi przygotowaniami. Czasami rozpoczynają się one już w momencie narodzin dziewczynki, bo to jej rodzina odgrywa w nich kluczową rolę. Samo wesele trwać może nawet kilka dni, a uczestniczy w nim kilkaset osób.

Wykład połączony z trzydziestominutowym filmem prezentującym ostatnie dni przygotowań i przebieg wesela, zawierającym także wypowiedzi osób dbających o kultywowanie tradycji w lokalnej społeczności. Film zrealizowany podczas etnomuzykologicznych badań terenowych prowadzonych przez prelegentkę w miejscowości Solok w 2011 roku.

dr Maria Szymańska-Ilnata – kuratorka kolekcji instrumentów muzycznych i kolekcji indonezyjskiej, etnomuzykolog, antropolog kultury doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (na podstawie rozprawy pt. „Kultura muzyczna Sumatry Zachodniej w świetle źródeł historycznych i współczesnych badań terenowych”). Była stypendystką Rządu Republiki Indonezji. W latach 2014-2017 realizowała projekt badawczy finansowany przez NCN w ramach konkursu Preludium 5. Jako tancerka i muzyk przez 10 lat występowała z Warszawską Grupą Gamelanową. Interesują ją zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą i sztuką Indonezji oraz kultury muzyczne Azji.