WYDARZENIA

Image article

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ. JAWAJSKI TEATR CIENI WAYANG KULIT W XXI WIEKU – wykład dr Marianny Lis

29.01.2023, 15:00-16:00
WSTĘP: Wolny
CYKL: Festiwal Indonezji

Jawajski teatr cieni wayang kulit jest teatrem o ponad tysiącletniej tradycji, która współistnieje z innowacjami wprowadzanym do spektakli w ostatnich dekadach.

Twórcy nie tylko eksperymentują z formą, łamią zasady i wykraczają poza tradycyjne rozumienie teatru cieni, ale też podejmują w swoich przedstawieniach tematy związane z kolonialną przeszłością kraju, współczesną polityką, ochroną środowiska czy katastrofą klimatyczną, wprowadzając tym samym wayang w XXI wiek.

Dr Marianna Lis, teatrolożka. W 2017 r. w Instytucie Sztuki PAN obroniła doktorat pt. „Elementy tradycji i obszary poszukiwań we współczesnym wayangu Jawy Środkowej”. W latach 2012–2020 wykładała na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie oraz na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. W roku akademickim 2010/2011 jako stypendystka programu Darmasiswa rządu Republiki Indonezji studiowała tradycyjny teatr cieni wayang kulit w Instytucie Sztuki Indonezyjskiej w Surakarcie. W 2019 r. ukazała się jej książka „Wayang. Jawajski teatr cieni”, poświęcona współczesnemu wayangowi, będąca podsumowaniem prowadzonych od 2010 r. badań terenowych w Yogyakarcie i Surakarcie (Indonezja). Jest członkinią Warsaw Gamelan Group, a także dalangiem wayang kulit.