Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Swoi czy obcy? Migranci z Azji Centralnej w Moskwie – wykład

25.02.2018, 15:00

25 lutego, o godz.15.00, zapraszamy na wykład „Swoi czy obcy? Migranci z Azji Centralnej w Moskwie”, który wygłosi dr Anna Cieślewska z Katedry Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykład w ramach wydarzenia Festiwal Azji Centralnej, będzie dotyczył religijnego życia migrantów z Azji Centralnej oraz tego w jaki sposób się ono transformuje w kraju przyjmującym. Podczas wykładu zostanie zaprezentowana część materiału z badań terenowych realizowanych we współpracy z mgr. Zuzanną Błajet w ramach projektu: „Przemiany w tradycji religijnej migrantów z Tadżykistanu w Federacji Rosyjskiej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Federacja Rosyjska stała się krajem migracji zarobkowej dla wielu osób pochodzących z byłych republik ZSRR, w dużej części z Azji Centralnej. W wyniku masowego bezrobocia oraz zubożenia większej części społeczeństwa z terenów Azji Centralnej nastąpił masowy napływ migrantów. Poza szeregiem problemów społecznych, obecna fala migracji z byłych centralnoazjatyckich republik ZSRR wiąże się ze zderzeniem kulturowym. Odrodzenie religijne, które nasiliło się od czasów pierestrojki, sprzyja wzrostowi różnic światopoglądowych, kulturowych i religijnych między muzułmanami, a wyznawcami innych światopoglądów i religii. Inny język, sposób życia, jak również specyficzne praktyki kulturowe, zarówno te typowo „muzułmańskie”, jak i inne niezgodne z ortodoksją muzułmańską zaczęły przenikać na grunt rosyjski. Z drugiej strony przybywający migranci zaczęli stykać się z innym światopoglądem, nie tylko rosyjskim, „europejskim”, ale też z odmiennym podejściem do islamu. Cześć przybyszy zaczęła odrzucać więc swoją tradycje, uznając ją za nie dość „islamską”. Niektórzy wpadli w pułapkę radykalizmu, stając się członkami grup terrorystycznych, w tym bojownikami państwa islamskiego. Jeszcze inni odrzucają religię pod wpływem świeckich ideii popularnych wśród części społeczeństwa przyjmującego.