WYDARZENIA

Image article

Swoi czy obcy? Migranci z Azji Centralnej w Moskwie – wykład

25.02.2018, 15:00

25 lutego, o godz.15.00, zapraszamy na wykład „Swoi czy obcy? Migranci z Azji Centralnej w Moskwie”, który wygłosi dr Anna Cieślewska z Katedry Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykład w ramach wydarzenia Festiwal Azji Centralnej, będzie dotyczył religijnego życia migrantów z Azji Centralnej oraz tego w jaki sposób się ono transformuje w kraju przyjmującym. Podczas wykładu zostanie zaprezentowana część materiału z badań terenowych realizowanych we współpracy z mgr. Zuzanną Błajet w ramach projektu: „Przemiany w tradycji religijnej migrantów z Tadżykistanu w Federacji Rosyjskiej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Federacja Rosyjska stała się krajem migracji zarobkowej dla wielu osób pochodzących z byłych republik ZSRR, w dużej części z Azji Centralnej. W wyniku masowego bezrobocia oraz zubożenia większej części społeczeństwa z terenów Azji Centralnej nastąpił masowy napływ migrantów. Poza szeregiem problemów społecznych, obecna fala migracji z byłych centralnoazjatyckich republik ZSRR wiąże się ze zderzeniem kulturowym. Odrodzenie religijne, które nasiliło się od czasów pierestrojki, sprzyja wzrostowi różnic światopoglądowych, kulturowych i religijnych między muzułmanami, a wyznawcami innych światopoglądów i religii. Inny język, sposób życia, jak również specyficzne praktyki kulturowe, zarówno te typowo „muzułmańskie”, jak i inne niezgodne z ortodoksją muzułmańską zaczęły przenikać na grunt rosyjski. Z drugiej strony przybywający migranci zaczęli stykać się z innym światopoglądem, nie tylko rosyjskim, „europejskim”, ale też z odmiennym podejściem do islamu. Cześć przybyszy zaczęła odrzucać więc swoją tradycje, uznając ją za nie dość „islamską”. Niektórzy wpadli w pułapkę radykalizmu, stając się członkami grup terrorystycznych, w tym bojownikami państwa islamskiego. Jeszcze inni odrzucają religię pod wpływem świeckich ideii popularnych wśród części społeczeństwa przyjmującego.