Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Święto Uzyskania Niepodległości przez Bangladesz – prezentacja Mahbuba Siddique-Olesiejuka

26.03.2019, 17.00
WSTĘP: wolny

We wtorek, 26 marca, o godzinie 17:00, zapraszamy na prezentację Mahbuba Siddique-Olesiejuka z okazji Święta Uzyskania Niepodległości przez Bangladesz.

Prezentacja dotycząca drogi do niepodległości Bangladeszu została przygotowana przez radnego warszawskiej dzielnicy Włochy – Mahbuba Siddique-Olesiejuka – mieszkającego oraz czynnie działającego od wielu lat w Polsce Banglijczyka. 26 marca w Bangladeszu obchodzone jest święto upamiętniające uzyskanie niepodległości przez Bengalczyków zamieszkujących Pakistan Wschodni, którzy wystąpili przeciwko Pakistanowi Zachodniemu w trakcie wojny narodowowyzwoleńczej trwającej od 26 marca do 16 grudnia 1971 roku. W tym czasie w Bangladeszu odbywają się parady wojskowe oraz polityczne przemówienia. Święto to upamiętnia również ofiary cywilne poległe podczas wojny o niepodległość.

 

 

Źródło zdjęcia: https://www.clickittefaq.com/bangladesh-celebrates-45th-independence-day/