Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Światowe Igrzyska Nomadów: Konie i dziedzictwo w Azji Centralnej

4.12.2018, 18:00
WSTĘP: wolny

4 grudnia zapraszamy na spotkanie z Magdaleną H. Góralską, antropolożką kulturową i badaczką społeczną – „Światowe Igrzyska Nomadów: Konie, dziedzictwo, polityka w Azji Centralnej”.

World Nomad Games (pol. Światowe Igrzyska Nomadów) to regionalne wydarzenie sportowe, organizowane przez Republikę Kirgistanu od 6 lat z myślą o wzmacnianiu ponadnarodowych więzi między kulturami nomadzkimi w regionie. Trzecia edycja tego wydarzenia, przyciągnęła setki sportowców szeregu dyscyplin sportowych, uznawanych za tradycyjnie nomadzkie, od planszowych gier strategicznych, przez łucznictwo i zapasy po emocjonujące kok boru. Tysiące widzów przyglądało się ich zmaganiom, mając również szansę posłuchać tradycyjnej muzyki i zajrzeć do setek jurt, biorących udział w konkursie o tytuł najpiękniejszej. Wydarzenie to, będące pełnym rozmachu pomieszaniem igrzysk sportowych, festiwalu kultur, i jarmarku, osadzone jest jednak w złożonym kontekście społeczno-politycznym. Prowadząca spotkanie, poza zaprezentowaniem szeregu malowniczych zdjęć, opowie o kuluarach tego przedsięwzięcia, odnosząc się do historii i współczesnej polityki regionalnej.

Magdalena H. Góralska – antropolożka kulturowa, badaczka społeczna, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Na co dzień zajmuje się badaniem kultury Internetu, ale jej zainteresowania badawcze obejmują także politykę tożsamości wokół materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego. Prowadzi badania terenowe w Indiach, Polsce, oraz Stanach Zjednoczonych, okazjonalnie zaglądając do innych miejsc na świecie, takich jak Kirgistan i Kazachstan.

Spotkanie w ramach cyklu „Współczesna Azja Centralna”.