WYDARZENIA

Image article

Spółdzielnie rolnicze w Palestynie – projekty PCPM

27.05.2017, 14:00
WSTĘP: wolny

W sobotę 27 maja o godz. 14.00 zapraszamy na prelekcję poświęconą polskim projektom pomocy rozwojowej, wspierającym rozwój produkcji rolniczej i spółdzielni spożywczych w Palestynie, realizowanym w Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM).

Prelekcja w ramach wydarzeń towarzyszących Festiwalowi Kulinarnego SMAKI AZJI I PACYFIKU.

 

PCPM dla Palestyny
Od kilku lat PCPM wspiera rozwój spółdzielczości w Palestynie, przyczyniając się do polepszenia bytu rodzin osób zrzeszonych w spółdzielniach i zaopatrując rynek w lokalne produkty, wytwarzane w tradycyjny sposób. Od 2015 roku fundacja rozwija markę Mawasem (arab. Pory roku), skupiającą osiem rolniczych spółdzielni zajmujących się wytwórstwem i sprzedażą m.in. pasty oliwnej, makdous (faszerowanych bakłażanów), maftoul (palestyńskiego kuskusu), labaneh (kulek z jogurtu), dżemu ze słodkiej dyni i zataru. Dzięki współpracy spółdzielni z różnych regionów oraz udziałowi w lokalnych wydarzeniach promocyjnych, produkty Mawasem dostępne są już na całym Zachodnim Brzegu Jordanu. Część z nich kupić można także w Polsce.

Wprowadzane przez PCPM uprawy hydroponiczne i zbiornikowe pomagają wybranym organizacjom kobiecym i ośrodkom wspierającym niepełnosprawnych intelektualnie w pozyskiwaniu dostępu do świeżych warzyw i ziół. Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają radzić sobie z występującym w Palestynie problemem dostępu do ziemi uprawnej i zasobów wody, a organizowane na dachach i tarasach ogrody tworzą dla rodzin dodatkową przestrzeń zieleni. Hodowane produkty pozwalają beneficjentom na zaspokojenie potrzeb własnych oraz przeznaczenie nadwyżek do sprzedaży na lokalnym rynku.

Celem projektu jest wsparcie drobnych rolników i zrzeszających ich spółdzielni, które pozwoli zwiększyć ich bezpieczeństwo żywieniowe, podnieść dochody w budowanej grupie i zwiększyć efektywność funkcjonowania sektora spółdzielni rolniczych.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekty:
Projekt „Wzmocnienie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych poprzez wdrożenie efektywnego modelu produkcyjno-marketingowego” był realizowany w 2015 na Zachodnim Brzegu Palestyny. Swoim działaniem objął 4 spółdzielnie rolnicze, dla których stworzone zostały zintegrowane kanały sprzedaży włączające 4 spółdzielnie sprzedażowe oraz 3 supermarkety o zróżnicowanej lokalizacji (północ, południe, centrum Palestyny). W ramach projektu przewidziane też było przeprowadzenie inicjatywy zapoznającej polskie społeczeństwo z produktami spółdzielni.

Projekt „Zastosowanie upraw hydroponicznych do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów i konkurencyjności sektora spółdzielczego w Palestynie”. Projekt służył realizacji priorytetu tematycznego „zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”, ustanowionego w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.
Bezpośrednim celem projektu było wsparcie drobnych rolników i zrzeszających ich spółdzielni przez zastosowanie innowacyjnych upraw hydroponicznych i zbiornikowych dla zwiększenia ich bezpieczeństwa żywieniowego oraz podniesienie dochodów w obrębie łańcucha powiązań w grupie spółdzielczej Mawasem. W efekcie, podjęte działania zwiększyły efektywność funkcjonowania tego sektora w ramach palestyńskiej gospodarki. Podjęte działania przygotowują uczestników projektu do przejścia na samowystarczalny model rozwoju, oparty na mechanizmach rynkowych. Istotnym czynnikiem projektu było wykorzystanie atutów pracy zbiorowej i funkcjonalno-produktowego oraz geograficznego zróżnicowania uczestniczących w nim jednostek.
Beneficjentami projektu jest 600 wiejskich rodzin, których poziom życia w efekcie podjętych działań uległ poprawie. W ramach projektu przeprowadzona została również akcja informująca o grupie produkcyjnej Mawasem i wsparciu jej z programu MSZ w polskim społeczeństwie.

http://pcpm.org.pl/rolnictwo-w-palestynie-z-polskim-akcentem.html