Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

„Słowa nieulotne – pismo w kulturach świata” – oprowadzanie kuratorskie dla osób z niepełnosprawnościami

4.10.2019, 16:30

4 października o godz. 16.30 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Słowa nieulotne – pismo w kulturach świata”. Oprowadzanie, które jest częścią programu festiwalu Kultury Bez Barier jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach oraz dla osób Głuchych (spotkanie tłumaczone będzie na język migowy).

Odwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć m.in. przykłady, najważniejszych pism starożytnych oraz większość współcześnie, funkcjonujących na świecie form zapisu. Poznamy m.in. unikatowe manuskrypty w piśmie mongolskim, pismach indyjskich i pismach Azji Południowo-Wschodniej.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy przez stronę www.fkbb.pl

 

Tegoroczna, 7. już edycja Festiwalu odbywa się w dniach 27 września – 6 października.

Organizowane w ramach festiwalu spektakle,  koncerty, pokazy filmowe, warsztaty i inne wydarzenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji oraz pełen program Festiwalu znajduje się na stronie www.fkbb.pl.