Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Rabindra Dźajanti

15.06.2019, 11:30
WSTĘP: wolny

Rabindranath Tagore wielkim poetą był – w Indiach i Bangladeszu wie o tym każde dziecko. W Polsce jedyny indyjski noblista w dziedzinie literatury znany jest jednak najwyżej mieszkańcom Mokotowa, gdzie znajduje się ulica jego imienia.

Chcemy przybliżyć postać Tagore’a jako człowieka niezliczonych talentów, przedstawić sfery jego twórczej aktywności i zaprosić do wspólnego świętowania jego urodzin. Tym bardziej, że Urodziny Rabindranatha Tagore’a, czyli Rabindra Dźajanti obchodzone są w Indiach i Bangladeszu jako święta wszelkich przejawów kultury i sztuki.

Spotkaniu towarzyszyć będą pokazy tańca, a także projekcje filmowe.

Organizatorzy: Blanka Katarzyna Dżugaj i Krzysztof Gutowski z Kulturazja

Wstęp wolny

PROGRAM
11.30 – „Rabindranath Tagore wielkim poetą był…” – Uroczyste otwarcie spotkania.

11.45 – 12.15 – „Rodzina Rabindranatha Tagore’a i Renesans Bengalski” – dr Michał Panasiuk.

12.15 – 12.30 – Pokaz tańca odissi w wykonaniu Zuzanny Kann-Skorupskiej i uczennic Teatru Tańca Nataraja.

12.30 – 13.00. – „Od lasu do uniwersytetu, czyli jak Rabindranath Tagore zmienił oblicze edukacji” – Krzysztof Gutowski.

13.00. – 13.30 – „Doświadczanie sztuki. O malarstwie Rabindranatha Tagore’a” – Barbara Banasik.

13.30 – 13.40 Pokaz ludowego tańca bengalskiego w wykonaniu tancerek Anarkali Dance Group.

14.00 – 14.30 „Matki, żony i kochanki. Kobiety w literackim i prywatnym życiu Rabindranatha Tagore’a” – Blanka Katarzyna Dżugaj.

14.30-16.30 Pokaz filmu bengalskiego