Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Przedsiębiorcze kobiety i innowacje w rolnictwie w Palestynie

6.06.2019, 18:00
WSTĘP: wolny

Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) zapraszają na prelekcję pt. „Przedsiębiorcze kobiety i innowacje w rolnictwie to klucz do rozwoju palestyńskich społeczności”.

Jak Polska wspiera lokalną społeczność i rolnictwo na Zachodnim Brzegu? Z jakimi problemami mierzy się Palestyńska młodzież, gdy wchodzi na rynek pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w czasie spotkania, poświęconego działaniom Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Palestynie.
Anna Radecka i Magdalena Szeniawska opowiedzą o wsparciu tzw. rynku wspólnotowego oraz przedsiębiorczości kobiet i młodzieży we wsi Beit Ula pod Hebronem. Pokażą też, jak budowa specjalnych systemów nawadniania zmieniła pracę i życie drobnych rolników w Palestynie, którzy do lat nie mogli uprawiać zagospodarowanych przez nich wcześniej pól.
Julia Celejewska natomiast opowie o wsparciu grupy kilkunastu, prowadzonych głównie przez kobiety, spółdzielni rolniczych, które razem stworzyły unikalną grupę producentów. Wspieramy je poprzez szkolenia, stymulowanie ich ich myślenia biznesowego, wspólnie planujemy działania marketingowe i widzimy już efekty!
Projekty Fundacji PCPM prowadzone są dzięki środkom z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.