WYDARZENIA

Image article

POLSKIE BADANIA NAD INDONEZJĄ: W HOŁDZIE DR. JANUSZOWI KAMOCKIEMU

21.01.2023 - 22.01.2023
WSTĘP: Wolny

Ogólnopolska konferencja naukowa

POLSKIE BADANIA NAD INDONEZJĄ: W HOŁDZIE DR. JANUSZOWI KAMOCKIEMU

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji organizowanej przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniach 21 i 22 stycznia 2023 roku pod patronatem Ambasady Republiki Indonezji w Polsce.

Tematyka konferencji skupia się na polskich badaniach nad Indonezją. Podczas spotkania zaprezentują się polscy specjaliści reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki badawcze. Usłyszymy między innymi referaty na temat tradycji pisarskich w Indonezji, problemów społecznych czy polskich kolekcji indonezyjskich.

Konferencja poświęcona jest pamięci dr. Janusza Kamockiego – zmarłego w 2021 r. etnografa i muzealnika, jednego z pierwszych polskich badaczy kultury i sztuki Indonezji, a także wielkiego miłośnika tego kraju. Jego działalność przyczyniła się do powstania Muzeum Azji i Pacyfiku.

Wstęp dla słuchaczy: bezpłatny

 

 

PROGRAM

Sobota, 21 stycznia 2023 r.

10:00 – 10:20 otwarcie konferencji:
dr Joanna Wasilewska, dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku im.  Andrzeja Wawrzyniaka
JE Anita Lidya Luhulima, Ambasadorka Republiki Indonezji w RP,
Marian Skrzypiec, Honorowy Konsul Indonezji w Krakowie,
prof. dr hab. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata mgr Michał Sęk, wiceprezes Stowarzyszenia Polsko-Indonezyjskiego SAHABAT

10:20 – 10:30 film „Janusz Kamocki o współpracy z Andrzejem Wawrzyniakiem i podróży do Indonezji

Wykłady otwierające:

10:30 – 11:10 Janusz Kamocki jako twórca Działu Kultur Pozaeuropejskich MEK, a także badacz
i popularyzator kultur azjatyckich, w tym indonezyjskich
, mgr Eleonora Tenerowicz, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

11:15 – 11:55 Kolekcja doktora Janusza Kamockiego w zbiorach Muzeum Etnograficznego
w Krakowie
, mgr Anna Szelingowska, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

12:00 – 12:15 przerwa

 

SESJA 1 – prowadzenie dr Maria Szymańska-Ilnata

12:15 – 12:35 Historia indonezyjskiej kolekcji Józefa Zwierzyckiego, dr Michał Ceglarek,

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

12:45 – 13:05 Tradycje pisarskie Indonezji, a kolekcja manuskryptów z Muzeum Azji i Pacyfiku, 

mgr Dominika Kossowska-Janik, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

13:15 – 13:35 Tradycyjne zabawy i gry Indonezji. Między muzealną kolekcją, a działaniami

edukacyjnymi, mgr Tomasz Madej, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

13:45 – 14:05 Artefakty dziedzictwa Indonezji w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego 

w Gdańsku, mgr Artur Fonżychowski, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

14:15 – 16:00 przerwa

 

SESJA 2  – prowadzenie dr Dawid Martin

16:00 – 16:20 „Power-sharing” po indonezyjsku. Jak utrzymać pokój w wieloetnicznym kraju?,

mgr Michał Sęk, Stowarzyszenie Polsko-Indonezyjskie SAHABAT

16:30 – 16:50 Krajobraz mobilności: wielowymiarowość migracji wewnętrznych w Indonezji,

dr Simona Sienkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

17:00 – 17:20 Indonezyjska kolekcja Muzeum Azji i Pacyfiku – potencjał i wyzwania, dr Maria

Szymańska-Ilnata, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

17:30 – 17:50 Antropo-muzyczne badania w Indonezji: religijne mniejszości i kulturowe

dziedzictwo, dr Marzanna Popławska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytetu Warszawskiego

 

Niedziela, 22 stycznia 2023 r.

 

SESJA 3 – prowadzenie mgr Michał Sęk

10:00 – 10:20 Polsko-Indonezyjska współpraca w latach 50. i 60. – intensywne i nieznane kontakty,
dr Andrzej Anders, Instytut Boyma

10:30 – 10:50 Muzyka Indonezji w relacjach polskich podróżników czasów PRL, dr Dawid Martin, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

11:00 – 11:20 W dżungli nieporozumień: zawiłości pisowni indonezjanizmów we współczesnej polszczyźnie – perspektywa legilingwistyczna, dr Daria Zozula, Instytut Orientalistyki Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu

11:30 – 11:50 Trans w jawajskiej ceremonii Kuda Lumping, mgr Monika Proba

12:00 – 12:20 Narodziny i śmierć w społeczności Manggarai z wyspy Flores w Indonezji, mgr Dorotea Moni Stelmachowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:3014:15 przerwa

 

SESJA 4 – prowadzenie dr Daria Zozula

14:15 – 14:35 Krisy z Bali – forma i symbolika, dr Krzysztof Morawski, Muzeum Azji i Pacyfiku
w Warszawie

14:45 – 15:05 Koniec jest już blisko? Indonezyjscy artyści-aktywiści i ich opowieści o klimacie,
dr Marianna Lis, niezależna badaczka

15:15 – 15:35 Wulkanicznym pyłem malowane. Indonezyjskie wulkany a sztuka, Anna Brzezińska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

15:45 – 16:05 Kolaże indonezyjskie – odległa kultura jako inspiracja we własnej twórczości artystycznej, dr Magdalena Chomiak, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

16:15                podsumowanie konferencji

 

Referat wyłożony:

  • Trzeba umieć się sprzedać. Zmarnowany potencjał indonezyjskiego soft power, mgr Tomasz Burdzik, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego

 

 

Patronat honorowy: Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie, Konsulat Republiki Indonezji w Krakowie

Partnerzy: Stowarzyszenie Polsko-Indonezyjskie „Sahabat”, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Mayora, Kopiko